clanak False

Stručna služba Gradske uprave

02.07.2022.

Sjedište: Trg Stjepana Radića 1/III

E-mail: strucna.sluzba.gradske.uprave@zagreb.hr

PROČELNICA: Dianora Kobia Lulić, dipl.iur., pomoćnica pročelnika za pravne poslove, privremeno, od 2. srpnja 2022., obavlja poslove i zadatke pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najdulje 6 mjeseci.

Tel: 01 610-1351, faks: 01 610-1349
E-mail: dianora.kobia-lulic@zagreb.hr

POMOĆNICI PROČELNICE ZA PRAVNE POSLOVE:

Ornela Medić, dipl.iur., soba 354/III kat
Tel: 01 610-1354, faks: 01 610-1349
E-mail: ornela.medic@zagreb.hr

Suzana Popovčić, univ.spec., soba 320/III kat
Tel: 01 610-0017, faks: 01 610-1349
E-mail: suzana.popovcic@zagreb.hr

Kristijan Pazman, mag.iur., soba 353/III kat
Tel: 01 610-1353, faks: 01 610-1349
E-mail: kristijan.pazman@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNICE ZA FINANCIJSKO - MATERIJALNE POSLOVE:
Snežana Drčelić, dipl.ing., soba 450/IV kat
Tel: 01 610-1450, faks: 01 610-1289
E-mail: snezana.drcelic@zagreb.hr


Stručna služba Gradske uprave obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, razvoj i unapređenje poslovnih procesa, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, programe i projekte Europske unije, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu te na druge poslove sukladno propisima.

Stručna služba Gradske uprave 1.1.2022. preuzima poslove što se odnose na razvoj i unapređenje poslovnih procesa iz Ureda gradonačelnika, sve poslove Ureda za programe i projekte Europske unije te sve poslove Ureda za zastupanje.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.  
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.