clanak False

SWOT radionica za izradu Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske u Bjelovaru, 18. prosinca 2015.

18.12.2015.U svrhu izrade Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH) za razdoblje do 2020. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) organiziralo je participativne radionice za izradu SWOT analiza na regionalnoj i lokalnoj razini. Održano je pet radionica u pet gradova, a posljednja u nizu SWOT radionica, za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije održala se 18. prosinca 2015. u Bjelovaru.
 
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao imenovani regionalni koordinator za Grad Zagreb sudjeluje u izradi SRR RH te je po naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na predmetnu radionicu pozvao ključne dionike iz Grada Zagreba.
Ispred Grada Zagreba na radionici su sudjelovali  predstavnici Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo (Goran Šarić), Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj (Vesna Vugec), Ureda za programe i projekte Europske unije (Jelena Marković), Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport (Mirna Rudan Lisak), Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet (Darija Henč Horvat), Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (Jasmina Doko), Ureda gradonačelnika (Anka Đurić), te predstavnica Zagrebačkog Holdinga (Dina Tomšić). Iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada radionici su prisustvovale pročelnica Jadranka Veselić Bruvo, Karolina Bui, Sanja Šeničnjak i Sonja Sočivica.
 
Nakon pozdravne riječi Damira Bajsa, bjelovarsko – bilogorskog župana, Franka Vojnović, načelnica Sektora za politiku regionalnog razvoja u MRRFEU, je zajedno sa suradnicama s Ekonomskog instituta Zagreb (EIZ) predstavila terminski plan aktivnosti i dnevni red radionice. Slijedilo je kratko predstavljanje analitičkih podloga  koje je EIZ izradio za potrebe izrade SRR RH, s osvrtom na zastupljene županije unutar subregije i osvrt na njihove posebnosti, te predstavljanje načina rada u grupama za pripremu sektorskih SWOT analiza. Sudionici su podijeljeni u četiri radne grupe za četiri razvojna područja / teme: Gospodarstvo, Društvo, Prostor/ Okoliš i Razvojno upravljanje/ Institucionalni kapaciteti.

Svaka grupa unutar svog područja raspravljala je o snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama vezanima uz navedene teme ta su nakon završetka radnog dijela plenarno prezentirani rezultati. Predstavnici MRRFEU zahvalili su sudionicima na stručnom doprinosu te je najavljeno kako će rezultati ove radionice poslužiti za izradu integrirane SWOT analize za NUTS II regiju Kontinentalna Hrvatska, a u sljedećoj fazi i kao osnova za izradu integrirane SWOT analize na razini RH.
Metodologija provedbe radionica, kao i tematska područja koja je SWOT analiza obrađivala, uvelike su slični metodologiji i temama SWOT analize Razvojne strategije Grada Zagreba – ZAGREBPLAN 2020+. S obzirom da Razvojna strategija Grada Zagreba – ZAGREBPLAN 2020+ mora biti usklađena s nacionalnom strategijom regionalnog razvoja, upravo će ova radionica biti osnova za buduću suradnju i koordinaciju različitih dionika na različitim razinama upravljanja čime će se osigurati potrebna usklađenost strateških razvojnih dokumanata.