clanak False

U 2019. godini

25.04.2019.
1. Biserka Baretić-Petlevski, akademska slikarica
2. akademik Goran Durn, redoviti profesor u trajnom zvanju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
3. prof. dr. sc. Nikica Gabrić, dr. med., specijalist oftalmolog, uži specijalist prednjeg očnog segmenta
4. Građanski nogometni klub Dinamo
5. izv. prof. dr. sc. Zlatko Karač, mag. ing. arh., i doc. dr. sc. Alen Žunić, mag. ing. arh., MdesS
6. prof. dr. sc. Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
7. Zlatko Križanić, predsjednik Dobrovoljnoga vatrogasnog društva Hrašće, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba
8. Ivica Kunčević, redatelj
9. akademik Pavao Pavličić
10. Prljavo kazalište, rock-sastav
11. Davor Rostuhar, samostalni umjetnik (fotograf, putopisac, avanturist, predavač)
12. Dražen Siriščević, ravnatelj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog
13. Tin Srbić, gimnastičar
14. Udruga Mladi nadareni matematičari Marin Getaldić
15. Herman Vukušić, dr. med., psihijatar