clanak False

Uspostava prometnih površina za zajedničko odvijanje biciklističkog i motornog prometa na području Gradske četvrti Donji grad (sharing)

29.10.2018.
Prometni elaborat Uspostava prometnih površina za zajedničko odvijanje biciklističkog i motornog prometa na području Gradske četvrti Donji grad (sharing) izrađen je na osnovu analize postojećeg stanja te uključuje prijedloge mjera za poboljšanje odvijanja prometa, dijeljenog prometa i biciklističkog prometa na području Gradske četvrti Donji Grad.

Prometnim elaboratom obuhvaćene su novosti koje se već dugi niz godina primjenjuju u svijetu između kojih je i označavanje cesta za dijeljeni promet po kojoj se zajednički odvija biciklistički i motorni promet. Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama prema kojem se biciklist smije, odnosno mora kretati što bliže desnom rubu kolnika ukoliko nema označenih biciklističkih staza ili traka, označavanjem kolnika s oznakama „cesta za dijeljeni promet“ vozačima motornih vozila se dodatno ukazuje na prisutnost biciklista u prometu i time povećava njihova sigurnost prometovanja.

Stručno mišljenje, vlastiti stav ili dodatne prijedloge možete iznijeti tako da ispunite obrazac i pošaljete na adresu elektroničke pošte: savjetovanje-gospodarstvo@zagreb.hr

Izrada prometnog elaborata za uspostavu prometnih površina za zajedničko odvijanje biciklističkog i motornog prometa na području Gradske četvrti Donji grad

Grafički prikaz: Situacija postojećeg i projektiranog stanja bicikliostičke infrastrukture

Obrazac - Savjetovanje s javnošću – Uspostava prometnih površina za zajedničko odvijanje biciklističkog i motornog prometa na području Gradske četvrti Donji grad (sharing)
 

Otvorena savjetovanja