clanak False

Važna obavijest - Svi termini su popunjeni!

02.06.2021.
Jučer, 1.6.2021., održana je konferencija za medije  s ciljem najave aktivnosti koje Grad Zagreb u suradnji sa suradnim ustanovama i partnerima poduzima u cilju podizanja svijesti u javnosti o prekomjernom izlaganju UV zračenju. Sve aktivnosti realiziraju se u okviru Projekta Grada Zagreba pod nazivom „Djeluj sada!“  u okviru kojega se između ostalog svake godine organiziraju i preventivni pregledi madeža za građane u cilju prevencije i ranog otkrivanja zloćudnih tumora kože. Prošlogodišnja akcija preventivnih pregleda madeža zbog pandemije nije održana,  a ove godine ista je organizirana sukladno epidemiološkim uvjetima i još uvijek važećoj Odluci o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 MIZ RH iz ožujka 2020. Uzevši u obzir epidemiološku sliku, ne smijemo zanemariti niti važnost drugih oboljenja,  te nastaviti provoditi mjere prevencije malignih bolesti

Kako je ova akcija jedna od naših najposjećenijih javnozdravstvenih akcija ovim putem Vas obavještavamo da su nakon jučerašnje najave organiziranih preventivnih pregleda madeža SVI TERMINI POPUNJENI, a ukupno je osigurano 300 pregleda (bez uputnice) za građane.

Kako je svake godine sve veći interes građana na organizirane preglede molimo naše građane za razumijevanje. Građani  koji imaju sumnju na promjenu na koži trebaju se javiti svom izabranom liječniku obiteljske medicine te će biti odmah upućeni na daljnju obradu i liječenje, s naznakom žurnosti za one građane kod kojih je postavljena sumnja na zloćudni tumor kože.

Grad Zagreb i dalje nastavlja raditi na edukaciji građana  o načinima i važnosti prevencije, te važnosti  odlaska na redovite godišnje preventivne preglede,  svjesni činjenice da 80% UV zračenja, koje kasnije djeluje na nastanak zloćudnih tumora kože, primamo u ranoj životnoj dobi. U tu svrhu izradili smo i edukativni letak.

Poticanje edukacije o mjerama samozaštite, samopregledu i redovitim kontrolama kroz ovakve akcije, posebno rizičnih pojedinaca i populacijskih skupina koje nisu dovoljno osviještene, izrazito je važno!