clanak False

Vrednovanje nekretnina

11.03.2022.
Obrasci zahtjeva za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena su sastavni dio (prilog) Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine br. 68/2020).
Obrasci se mogu preuzeti na slijedećem linku:
https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/procjena-vrijednosti-nekretnina-8292/8292.