clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Kustošija - centar.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 30. lipnja 2017.
Izabranom članu Vijeća Damiru Peteku (NLSŠ – HSLS) mandat miruje a u Vijeću ga zamjenjuje Sanja Čapalija.
Damiru Peteku 6. studenog 2018. prestaje mirovanje mandata, a Sanja Čapalija prestaje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća.
 
Članovi Vijeća su:
 
MARINA RADIVOJ , predsjednica
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

ANDREA CERANAC, potpredsjednica
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLH

VESNA BREZIĆ
Stranka rada i solidarnosti

DAMIR HERCEG
Stranka rada i solidarnosti

DAVORIN MURK
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

DAMIR PETEK
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLH

LUKA PEŠUT
HDZ