clanak False

Evidencija

16.07.2020.
NADLEŽNI URED vodi evidenciju pravnih osoba, na području svoje nadležnosti, kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i evidenciju rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SOCIJALNU SKRB vodi evidenciju neprofitnih pravnih osoba za područje Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija.

Sadržaj i način vođenja evidencije propisan je Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći ("Narodne novine", broj  16/20).
 

Evidencija od 1. studenog 2015.neprofitne pravne osobe kojima je rješenjem odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i evidencija pravnih i fizičkih osoba kojima je rješenjem odobreno organiziranje humanitarnih akcija – evidencija
  

EVIDENCIJA od 1. studenog 2015.:

Humanitarne akcije 2015./2016. - evidencija
Humanitarne akcije 2017. - evidencija
Humanitarne akcije 2018. - evidencija
Humanitarne akcije 2019. - evidencija

Humanitarne akcije 2020. - evidencija
Humanitarne akcije 2021. - evidencija
Humanitarne akcije 2022. - evidencija


IZVJEŠĆA O PROVEDENIM HUMANITARNIM AKCIJAMA - UKUPNO PRIKUPLJENA I PRUŽENA HUMANITARNA POMOĆ:

Humanitarne akcije 2020. - izvješće
Humanitarne akcije 2021. - izvješće