clanak False

Izdavanje mišljenja za dodjelu gradskih stanova u najam izvan liste reda prvenstava

07.10.2022.
Sukladno Odluci o najmu stanova ( Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 03/12, 15/1222/1311/20 i 27/21-pročišćeni tekst ) ovaj Ured izdaje obrazloženo mišljenje o zdravstvenim i socijalnim  uvjetima života za dodjelu gradskog stana u najam izvan liste reda prvenstva za osobe koje imaju ispunjene uvjete propisane čl. 7. i čl. 7.b Odluke. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje  i osobe s invaliditetom, Odjel socijalne skrbi na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel: 6101-810.