clanak False

Ostali poslovi Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

25.09.2023.

Uz navedena prava socijalne skrbi koja su utvrđena Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/2229/2208/23 i 30/23), Ured provodi i sljedeće poslove:
Zdravstvena zaštita zdravstveno neosiguranih osoba
Izdavanje mišljenja za dodjelu gradskih stanova u najam izvan liste reda prvenstava