clanak False

O Odjelu

09.12.2020.
Odjel za investicije obavlja poslove vezane uz pripremu, koordinaciju, provedbu te praćenje investicijskih projekata Grada, uključujući i projekte po modelu Javno-privatnog partnerstva (JPP) te projekte financirane sredstvima Europske unije, pružanje stručne podrške, koordinacije i sudjelovanja u pripremi i provedbi investicijskih projekata trgovačkih društava u vlasništvu Grada, praćenja stanja na tržištu kapitala i interesa  banaka i investitora za  ulaganje i financiranje, pružanja stručne i operativne podrške potencijalnim investitorima u svim fazama investicijskog procesa, predlaganja i provođenja mjera u cilju poticanja ulaganja i privlačenja domaćeg i stranog kapitala, suradnje i koordinacije s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, davanja mišljenja u postupku izrade prostornih planova, obavljanja poslova vezano za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na  predstavke i pritužbe građana te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odjela.

Više o investicijama u RH

 http://investcroatia.gov.hr/