clanak False

Zakonska regulativa

09.12.2020.
ZAKONI I PODZAKONSKI PROPISI
  • Zakon o poticanju ulaganja (Narodne novine 102/15, 25/18, 114/18, 32/20)
  • Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/12 i 152/14, 114/18)
  • Zakon o koncesijama (Narodne novine 69/17 i 107/20)
  • Zakon o vodama (Narodne novine 66/19)
  • Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19)
  • Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine 65/19)

GRADSKI PROPISI
  • Plan djelovanja Grada Zagreba u području prirodnih nepogoda za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/20)