clanak False

Obrasci za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

24.01.2018.
OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći – OBRAZAC 1
Trogodišnji program rada pravne osobe koja podnosi Zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći – OBRAZAC 2

OBRASCI ZA IZVJEŠTAJE:
Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe kojoj je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći – OBRAZAC 3
Godišnje izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći – OBRAZAC 4 

OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije – OBRAZAC 5
Plan provođenja humanitarne akcije – OBRAZAC 6
Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći –OBRAZAC 7

OBRASCI ZA IZVJEŠTAJE:
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji – OBRAZAC 8