clanak False

OJAČANJE TEMELJNOG TLA KOMPLEKSA KLINIČKE BOLNICE SVETI DUH, SVETI DUH 64

18.05.2023.
18.05.2023. u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove: OJAČANJE TEMELJNOG TLA KOMPLEKSA KLINIČKE BOLNICE SVETI DUH, SVETI DUH 64
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7601716

Javna nabava - postupci obnove