clanak False

SANACIJA SPORTSKE DVORANE U OSNOVNOJ ŠKOLI VOLTINO

19.12.2022.
Dana 19.12.2022. godine u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave - obnove za predmet:
SANACIJA SPORTSKE DVORANE U OSNOVNOJ ŠKOLI VOLTINO
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7040469

Javna nabava - postupci obnove