clanak False

Označavanje ulica i trgova

23.12.2019.

 

Sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima ploče za označavanje imena ulica i trgova moraju se uskladiti izgledom ili zamijeniti novima najkasnije do 1. siječnja 2023. godine.

 

Obavezu postavljanja novih i zamjene postojećih ploča ima Grad Zagreb.

 

NABAVA U 2014. GODINI

Nakon provedenog postupka javne nabave: "Nabava i ugradnja ploča za označavanje imena ulica i trgova", pod evidencijskim brojem nabave 1438-2014-EMV, za izvođača radova izabrana je tvrtka PISMORAD d.d.

Temeljem Ugovora o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova broj 194/2014 od 7. svibnja 2014. zaključenog između naručitelja Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1 i izvođača radova  tvrtke PISMORAD d.d. Zagreb, III. Malešnica 12 objavljujemo da je ugovoreni izvođač PISMORAD d.d. uveden u posao 4. lipnja 2014.

Izvođenje radova/montaža vršit će se u roku 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Predviđeni obuhvat zamjene postojećih i postave novih ploča prikazan je na preglednoj karti obuhvata radova planirane zone zamjene ploča za 2014. godinu.

 

Za područje obuhvata definirane su pozicije ploča, koje su prikazane u Katalogu pozicija osnovnih i uzdužnih ploča.

 

Gradonačelnik postavio prvu ploču 11.03.2013.


NABAVA U 2016. GODINI

Nakon provedenog postupka javne nabave: "Nabava i ugradnja ploča za označavanje imena ulica i trgova", pod evidencijskim brojem nabave 167-2016-EMV, za Izvođača radova izabrana je tvrtka PISMORAD d.d.

Temeljem Ugovora o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova broj 1225/2016 od 30. rujna 2016. zaključenog između Naručitelja Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1 i Izvođača radova  tvrtke PISMORAD d.d. Zagreb, III. Malešnica 12 objavljujemo da je ugovoreni Izvođač PISMORAD d.d. uveden u posao 8. studenog 2016.

Izvođenje radova/montaža vršit će se u roku 6 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.

Zamjena uništenih, starih i neadekvatnih ploča novim pločama, te postava ploča novoimenovanih ulica i trgova odvijat će se na cijelom području Grada Zagreba prema nalozima Naručitelja. Najviše ploča postavit će se na području gradskih četvrti Trešnjevka-jug i Stenjevec.


NABAVA U 2017. GODINI

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine u predmetu nabave: "Nabava i ugradnja ploča za označavanje imena ulica i trgova" pod evidencijskim brojem nabave 41-2017-EMV, za Izvođača radova izabrana je tvrtka PISMORAD d.d.

Temeljem Okvirnog sporazuma o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova broj 1476/2017  od 21. studenog 2017. zaključenog između Naručitelja Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1  i Izvođača radova  tvrtke PISMORAD d.d. Zagreb, III. Malešnica 12  dana 12. prosinca 2017.  zaključen je Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova broj 1570/2017. 

Ugovoreni Izvođač PISMORAD d.d. uveden je u posao 18. prosinca 2017.

Izvođenje radova/montaža vršit će se u roku 9 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.

Zamjena uništenih, starih i neadekvatnih ploča novim pločama, te postava ploča novoimenovanih ulica i trgova odvijat će se na cijelom području Grada Zagreba prema nalozima Naručitelja. Najviše ploča postavit će se na području gradskih četvrti Donja Dubrava, Peščenica - Žitnjak i Gornji Grad - Medveščak.


NABAVA U 2018. GODINI

Temeljem Okvirnog sporazuma o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova broj 1476/2017  od 21. studenog 2017. zaključenog između Naručitelja Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1  i Izvođača radova  tvrtke PISMORAD d.d. Zagreb, III. Malešnica 12  dana 16. listopada 2018.  zaključen je Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova broj 1273/2018. 

Ugovoreni Izvođač PISMORAD d.d. uveden je u posao 6. studenog 2018.

Izvođenje radova/montaža vršit će se u roku 6 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.

Zamjena uništenih, starih i neadekvatnih ploča novim pločama, te postava ploča novoimenovanih ulica i trgova odvijat će se na cijelom području Grada Zagreba prema nalozima Naručitelja. Najviše ploča postavit će se na području gradskih četvrti Maksimir, Črnomerec i Podsused - Vrapče.