clanak False

Označavanje zgrada brojevima

23.12.2019.

 

SUFINANCIRANJE NABAVE I UGRADNJE PLOČICA ZA OZNAČAVANJE ZGRADA BROJEVIMA

 

Sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima pločice za označavanje zgrada brojevima moraju se uskladiti izgledom ili zamijeniti novima najkasnije do 1. siječnja 2023. godine.

Radi smanjenja troškova građanima, za nabavu i ugradnju pločice s brojem zgrade, obzirom da su građani obveznici financiranja nabave i ugradnje pločice, te radi sustavnog rješenja označavanja zgrada brojevima, Gradonačelnik Grada Zagreba donio je odluku o sufinanciranju tih radova, za sve zainteresirane građane, u iznosu od 50% od ukupnoga iznosa.

 

NABAVA U 2013. GODINI

 

Nakon provedenog postupka javne nabave: Nabava i ugradnja pločica za označavanje zgrada brojevima, pod evidencijskim brojem nabave 1273-2013-EMV, za izvođača radova izabrana je tvrtka PISMORAD d.d.

 

Područje za koje je građanima upućeno PISMO NAMJERE Gradonačelnika sa pripadajućom ponudom u formi uplatnice za sufinanciranje pločica prikazano je na karti.

 

U sklopu ugovora potpisanog u 2013. godini u trajanju od 3. srpnja 2013. do 16. kolovoza 2014. u cjelosti je, sukladno planu, realizirano i postavljeno preko 17000 pločica.

 

 

Gradonačelnik postavio prvu pločicu

 

 

NABAVA U 2014. GODINI

 

Nakon provedenog postupka javne nabave: Nabava i ugradnja pločica za označavanje zgrada brojevima, pod evidencijskim brojem nabave 1439-2014-EMV, za izvođača radova izabrana je tvrtka PISMORAD d.d.

 

Područje za koje je građanima upućeno PISMO NAMJERE Gradonačelnika sa pripadajućom ponudom u formi uplatnice za sufinanciranje pločica prikazano je na karti, a obuhvaća Gradsku četvrt Peščenica-Žitnjak, Novi Zagreb-istok, Novi Zagreb-zapad, Trešnjevka-jug, Črnomerec, Stenjevec, Podsused-Vrapče i Brezovica.


U sklopu ugovora potpisanog u 2014. godini u trajanju od 12. studenog 2014. do 31. prosinca 2015. u cjelosti je, sukladno planu, realizirano i postavljeno 27400 pločica.
NABAVA U 2016. GODINI


Nakon provedenog postupka javne nabave: Izrada i ugradnja pločica za označavanje zgrada brojevima, pod evidencijskim brojem nabave 166-2016-EMV, za izvođača radova izabrana je tvrtka PISMORAD d.d.

Područje za koje je građanima upućeno PISMO NAMJERE Gradonačelnika sa pripadajućom ponudom u formi uplatnice za sufinanciranje pločica prikazano je na karti, a obuhvaća Gradsku četvrt Maksimir, Donja Dubrava i Podsljeme.

U sklopu ugovora potpisanog u 2016. godini, u trajanju od 1. rujna 2016. do 30. lipnja 2017., u cjelosti je realizirano i postavljeno 13000 pločica.

 

NABAVA U 2018. GODINI


Nakon provedenog postupka javne nabave: Izrada i ugradnja pločica za označavanje zgrada brojevima, pod evidencijskim brojem nabave 2017/S OF2-0021358, za izvođača radova izabrana je tvrtka PISMORAD d.d.

Područje za koje je građanima upućeno PISMO NAMJERE Gradonačelnika sa pripadajućom ponudom u formi uplatnice za sufinanciranje pločica prikazano je na karti, a obuhvaća Gradsku četvrt Gornju Dubravu i Sesvete.

U sklopu ugovora potpisanog u 2018. godini, u trajanju od 15. lipnja 2018. do 4. srpnja 2019., u cjelosti je realizirano i postavljeno 12300 pločica.