clanak False

Podmirenje pogrebnih troškova

16.01.2023.
Podmirenje pogrebnih troškova iz proračuna Grada Zagreba provodi se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22 i 29/22), a osigurava se za osobe koje su preminule na području Grada Zagreba, a u trenutku smrti su imale prijavljeno prebivalište na području Grada Zagreba, pod uvjetom da:
- nema obveznika zakonskog ili ugovornog uzdržavanja ili drugih osoba koje će podmiriti pogrebne troškove;
- troškove pogreba ne podmiruje centar za socijalnu skrb na temelju Zakona;
- troškove pogreba ne podmiruje nadležno ministarstvo na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
- se troškovi pogreba ne mogu podmiriti na temelju članstva preminule osobe u udruzi za solidarnu posmrtnu pripomoć ili iz police osiguranja.

Detaljnije informacije građani mogu donijeti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel: 6101-810.