clanak False

Portali / Gradska skupština - sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama u 2013._objava 2.4.

14.11.2013.

 

SUFINANCIRANJE PROIZVODNJE I OBJAVE PROGRAMSKOG SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA ZA 2013.
PRIJEDLOG LISTE PROGRAMSKIH SADRŽAJA
Red. broj NAZIV  NAZIV ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE  IZNOS BODOVI
1 Vrelo informacija d.o.o.  portal www.politikaplus.com 30,000.00 10
2 Index Promocija d.o.o.  portal www.index.hr 33,000.00 11
3 Portal Dnevno d.o.o. portal www.dnevno.hr 30,000.00 10
4 Tjedno d.o.o. portal www.tjedno.com 15,000.00 5
5 Nina Objektiv d.o.o.  portal Objektiv 12,000.00 4
6 Jabuka televizija d.o.o. portal Zagrebancija.com 33,000.00 11
7 Udruga Krugovi portal www.mojzagreb.info 15,000.00 5
8 Medijska mreža d.o.o. portal www.zagrebonline.hr 27,000.00 9
9 Medijska mreža d.o.o. portal Profitiraj.hr 3,000.00 1
10 Medijska mreža d.o.o.  portal She.hr 9,000.00 3
11 Otvorena računalna radionica
 „Svi smo protiv“
portal www.novi-zagreb.hr 18,000.00 6
12 Udruga Javno  portal Dalje.com 30,000.00 10
13 Cratis Retis d.o.o.  portal Soundset.hr 9,000.00 3
14 Udruga za nezavisnu medijsku kulturu portal H-Alter
(www.h-alter.org)
18,000.00 6
15 Udruga „ZG“  portali zg-magazin.com.hr; udruga-zg.hr 9,000.00 3