clanak False

Priručnik za pripadnike hitnih službi u slučaju izvanrednog radiološkog događaja

17.11.2015.
Ured za upravljanje u hitnim situacijama, Grad Zagreb, uz suglasnost Međunarodne agencije za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency – IAEA) preveo je i izdao „Priručnik za pripadnike hitnih službi u slučaju izvanrednog radiološkog događaja“ (Manual for First Responders to a Radiological Emergency).
Radi se o prvom izdanju Međunarodne agencije za atomsku energiju koje je prevedeno na hrvatski jezik i za koje je Agencija dala svoju suglasnost, te u tom smislu i praktičarima i znanstvenicima je priručnik vrlo vrijedna literatura koja do sada nije bila dostupna na hrvatskom jeziku.
 
„Priručnik za pripadnike hitnih službi u slučaju izvanrednog radiološkog događaja“ daje praktične   smjernice službama i dužnosnicima koji odgovaraju na radiološki događaj tijekom prvih nekoliko sati. Namijenjen je i oblikovan za rad na terenu, te su u njemu na vrlo jednostavan i razvidan način dane smjernice za djelovanje pojedine hitne službena terenu kao i upute za organizaciju i djelovanje na mjestu događaja, smjernice za zaštitu i samozaštitu, dekontaminaciju i drugo.