clanak False

Publikacija Mladi i sigurnost - Osjećaju li se mladi sigurno u gradu Zagrebu, rezultati istraživanja

19.04.2017.

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba izradio je publikaciju pod nazivom Mladi i sigurnost – Osjećaju li se mladi sigurno u gradu Zagrebu, rezultati istraživanja. Riječ je o pilot istraživanju među mladima vezano za pitanje osjećaja sigurnosti tijekom večernjih izlazaka u Zagrebu. Istraživanje je provedeno u suradnji s Volonterskim centrom Zagreb 7. i 8. studenog 2008. anketiranjem mladih zatečenih na javnim gradskim površinama (detektiranim kao mjesta na kojima se mladi noću okupljaju, uključujući autobusna i tramvajska okretišta) i na Prosvjednom koncertu za Luku Ritza 8. studenog 2008. na glavnom gradskom trgu.

Cilj istraživanja bio je: ostvariti uvid u navike i obrasce provođenja slobodnog vremena mladih, ispitati osjećaj sigurnosti mladih te analizirati razloge osjećaja nesigurnosti, razmotriti moguće mjere prevencije i sprečavanja nasilja među mladima.

 

Istraživanjem je obuhvaćena ciljana dobna skupina mladih od 15 do 27 godina te su u konačnu analizu uključena 1394 anketna upitnika. Statističku analizu proveo je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju, Centar za psihodijagnostičke instrumente.

 

U svrhu prezentacije rezultata istraživanja široj javnosti te željom da isti budu podstrijek aktivnom djelovanju u smjeru prevencije i suzbijanja delinkventnog i nasilnog ponašanja mladih i među mladima, Ured je tijekom mjeseca prosinca 2009. publikaciju distribuirao u odgojno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole, fakultete društveno-humanističkih usmjerenja), ustanove socijalne skrbi (domovi za djecu, dom za odgoj djece i mladeži) te druge institucije koje djeluju na području grada Zagreba, a bave se problematikom nasilja i prevencijom nasilnog ponašanja među djecom i mladima.

 

 

 

                 Download