clanak False

Rješenje o organizaciji i tehničkoj regulaciji prometa

06.04.2016.

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10 do 64/15), članak 5. i sukladno Odluci o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 9/15) utvrđuje i uređuje organizaciju cestovnog prometa na području Grada Zagreba i to osobito:

 • ceste s prednošću prolaska;
 • dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet;
 • sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanja prometom putem elektroničkog sustava i videonadzorom (prometna signalizacija, semafori i sl.);
 • ograničenje brzine kretanja vozila;
 • promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkih vlakića, zaperžnih kola i drugih sudionika u prometu;
 • organizaciju parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrana parkiranja i mjesta ograničenog parkiarnja;
 • zone smirenog prometa;
 • pješačke zone, sigurne pravce kretanja školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kinodvorana i sl.;
 • površine na kojima će se obavljati test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportska, enduro i promidžbena vožnja;
 • uvjete prometovanja vozila u pješačkim zonama i zonama smirenog prometa.

Većinu naznačenih mjera uređenja prometa, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, utvrđuje već u postupku ishođenja dokumentacije za gradnju ili rekonstrukciju prometnica na području Grada Zagreba.

U svim preostalim slučajevima, koji se ponajviše odnose na eventualne potrebne izmjene postojeće tehničke regulacije prometa, postupak je sljedeći:

 • zahtjev za utvrđivanje ili izmjenu postojeće tehničke regulacije prometa (u daljnjem tekstu zahtjev) podnosi se u pisanom obliku i predaje na šalteru za prijam pošte Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb ili se upućuje poštom na ovu adresu.
 • zahtjev mora sadržavati ime i prezime, adresu podnositelja, telefonski kontakt, naznaku lokacije, odnosno naziv ulice ili cestovne prometnice na kojoj se predlaže određena mjera tehničke regulacije prometa, opis ili obrazloženje problema.
 • zahtjev mogu podnijeti predstavnici lokalnog područja (gradske četvrti i mjesni odbori), tvrtke, ustanove, razne vladine i nevladine udruge, skup stanara te zainteresirani građani pojedinačno.
 • Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet, utvrđuje opravdanost zahtjeva sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10 do 64/15), Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesti (Narodne novine 33/05, 64/05 i 14/11) i Odluci o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 9/15).

U slučaju većih promjena tehničke regulacije prometa kao što su: određivanja ulica s prednošću prolaza, određivanje organizacije prometnih tokova (dvosmjerni, jednosmjerni promet), ograničenja brzine kretanja, određivanja zona smirenog prometa i sl., sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10 do 64/15), članak 5. i sukladno Odluci o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 9/15) donosi rješenje o uređenju prometa uz suglasnost nadležne policijske uprave, a za državne ceste uz suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Ako Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet, nije suglasan s traženim, o tome izdaje pismeno očitovanje s obrazloženjem zbog čega zahtjev ne prihvaća.

Važna napomena: promjenu regulacije prometa zbog radova na cestama ili objektima (privremena regulacija) ne odobrava Sektor za promet, već se zahtjev podnosi Sektoru za ceste, Ulica grada Vukovara 58b, 10000 Zagreb.