clanak False

Umjetničke i druge zbirke - donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke

05.04.2022.
Grad Zagreb je vlasnik 30 zbirki i ostavština iznimne kulturno-povijesne i umjetničke vrijednosti koje su, u razdoblju od 1946., Gradu Zagrebu izravno darovali privatni kolekcionari, umjetnici, ugledni građani ili njihovi nasljednici kao i 3 velike zbirke i ostavštine koje je Grad Zagreb kupoprodajnim ugovorima otkupio od bivših vlasnika. Darovanjima i otkupom privatnih zbirki Grad Zagreb je postao vlasnikom više od 230.000 predmeta (slika, skulptura, fotografija, knjiga, predmeta umjetničkog obrta i dr.). Većina darovanih i otkupljenih zbirki zaštićena su kulturna dobra, suvisle cjeline kojima je u postupku darovanja ili otkupa ustanovljena kulturno-povijesna i umjetnička relevantnost i uključene su u zagrebačku kulturnu i turističku ponudu. U ime Grada Zagreba zbirkama, kao i nekretninama koje sa pojedinim zbirkama čine jedinstvenu cjelinu, upravljaju muzejsko-galerijske i slične ustanove u Gradu Zagrebu.
 
Darovane i otkupljene zbirke dio su zagrebačkoga i hrvatskog kulturnog identiteta te svjedoče o ukusu, afinitetima, kulturnim navikama i materijalnom statusu zagrebačkih građanskih obitelji te o dosezima zagrebačkih i hrvatskih umjetničkih i kolekcionarskih krugova.Darovatelji Gradu Zagrebu posebno su svjesni vrijednosti povijesnih, kulturnih i umjetničkih biljega i značenja sačuvanja kulturne baštine. Mnogi od njih su, bez obzira jesu li predmete sabirali  po kriterijima vlastitoga interesa ili su uz svoje zbirke odrastali nasljeđujući ih unutar obitelji, postali vrsni stručnjaci i specijalisti za određenu građu i sadržaje te su, darujući svoju zbirku ili obiteljsku ostavštinu Gradu Zagrebu, darovali i svoje životno djelo s kojim su ponekad bili neraskidivo povezani sve do svoje smrti. Svoje su zbirke stvorili i sačuvali s puno strasti, ljubavi i entuzijazma, uz samoodricanje i veliku ustrajnost.
 
UMJETNIČKE I DRUGE ZBIRKE DAROVANE GRADU ZAGREBU
I. Darovanjem prema određenim uvjetima utvrđenim darovnim ugovorima i sporazumima sklopljenima između darovatelja i Grada Zagreba, Grad Zagreb postao je vlasnikom sljedećih
zbirki:

1.ZBIRKA GALERIJA SLIKA GRADA ZAGREBA “BENKO HORVAT”,
darovatelj Benko Horvat, Muzej suvremene umjetnosti,  Avenija Dubrovnik 17;
Hrvatski kolekcionar i numizmatičar Benko Horvat (1875-1955), darovao je 8. svibnja 1946. svoju zbirku umjetnina - grafika, crteža i slika iz razdoblja renesanse, manirizma i baroka, antičkih skulptura i drugih arheoloških predmeta. Zbirkom koja sadrži ukupno 611 predmeta od 1955. upravlja Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu. Zbirka nije stalno izložena, no pojedini dijelovi zbirke povremeno se izlažu na prigodnim izložbama.
Više o zbirci može se saznati ovdje 
 
2.MEMORIJALNA ZBIRKA I STAN ARHITEKTA VIKTORA KOVAČIĆA,
darovateljica Terezija Kovačić, Muzej grada Zagreba Masarykova ulica 21/III;
Terezija Kovačić (1891-1966), udovica pok. arhitekta Viktora Kovačića, darovala je 10. srpnja 1953. cjelokupni inventar stana u Masarykovoj ulici 21 kojeg je po vlastitoj zamisli uredio arhitekt Viktor Kovačić. Zbirkom i stanom od 1980. upravlja Muzej Grada Zagreba. Zbirka sadrži ukupno 469 predmeta (namještaj, slike, skulpture, predmeti umjetničkoga obrta, te osobna biblioteka i više dokumenata koji su u vezi sa životom i djelom poznatoga hrvatskog arhitekta.) Zbog oštećenja stana i građe nakon potresa u 2020., zbirka je privremeno zatvorena za javnost. Obavijesti na tel. 4851363, 091 2333216 (Muzej Grada Zagreba i voditeljica zbirke).
Više o zbirci može se saznati i ovdje

3.ZBIRKA “ANKE GVOZDANOVIĆ”,
darovateljica Anka Gvozdanović, Muzej za umjetnost i obrt, Visoka ulica 8;
Anka Gvozdanović(1887-1968), supruga suca i posjednika Dragutina Gvozdanovića, darovala je 1. travnja 1966. cjelokupni namještaj i predmete iz deset prostorija na 1. katu palače Babočaj-Gvozdanović u Visokoj 8. Zbirkom od 1967. upravlja Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu. Zbirka sadrži 1052 predmeta ( namještaj u duhu historicističkih stilova druge polovice 19. stoljeća, slikarstvo i predmeti umjetničkoga obrta u razdoblju od 18. do 20. stoljeća) i predstavlja jedinstvenu cjelinu reprezentativnog stambenog prostora koji svjedoči o načinu života i stanovanja imućne građanske obitelji krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Trenutno je zbirka privremeno zatvorena za opću javnost zbog uređenja i sanacije prostora zbirke i cijele palače Babočaj Gvozdanović u kojem se zbirka nalazi, ali je dostupna stručnoj javnosti. Obavijesti na tel. 4882119 (voditeljica Zbirke).
Više o zbirci može se saznati ovdje

4.ZBIRKA DRAGE MAGJERA I NADE OSTROGOVIĆ-MAGJER,
darovatelji Drago Magjer, Marga Magjer i Nada Ostrogović-Magjer, Muzej za umjetnost i obrt, Trg Republike Hrvatske 10;
Zbirka je darovana Gradu Zagrebu u dva navrata. Prvi dio zbirke darovao je pravnik i kolekcionar umjetnina Drago Magjer (1895-1979), 24. listopada 1967., sa svojom prvom suprugom Margom Magjer, a drugi dio, 29. ožujka 1974., s drugom suprugom Nadom Ostrogović-Magjer. Ukupno je darovano 239 predmeta. U prvome navratu, 1967, darovano je 123 predmeta (slikarstvo iz razdoblja od 14. do 20. stoljeća, skulptura 20. stoljeća, stilski namještaj iz razdoblja od 18. do 19. stoljeća i antikni satovi iz 18. i 19. stoljeća), a u drugom navratu, 1974., još 116 predmeta, (slikarstvo i skulptura 20. stoljeća i slikarstvo 17. do 19. stoljeća).
Zbirka je, nakon smrti zadnje upraviteljice zbirke, Nade Ostrogović Magjer (1911-2008), u skladu sa zaključkom Gradskoga poglavarstva Grada Zagreba, premještena u Muzej za umjetnost i obrt koji zbirkom upravlja u ime Grada Zagreba. Obavijesti na tel. 4882119.
 
5.MEMORIJALNA ZBIRKA JOZE KLJAKOVIĆA,
darovatelj Jozo Kljaković, Centar za likovni odgoj grada Zagreba, Rokov perivoj 4;
Poznati hrvatski umjetnik i profesor Jozo Kljaković (1889-1969) darovao je 17. rujna 1969. kuću na Rokovom perivoju 4 i svoja umjetnička djela, kao i djela drugih umjetnika i autora. Zbirka sadrži 355 rednih brojeva predmeta (stilski namještaj, slike, skulpture, biblioteku, fotografije, klišeje, pisma, razglednice i staklene negative, ukupno 1109 predmeta). Zbirkom u ime Grada Zagreba upravlja Centar za likovni odgoj grada Zagreba i moguće ju je pogledati svaki dan od utorka do petka od 14,00-19,00 sati uz osigurano besplatno stručno vodstvo te prema dogovoru, uz prethodnu najavu. Obavijesti na tel. 4824270.
Više o zbirci može se saznati ovdje i ovdje 
 
6.ZBIRKA LJUBE PENIĆ,
darovateljica Ljuba Penić, Muzej za umjetnost i obrt, Trg Republike Hrvatske 10;
Ljuba Penić (1896-1975), umjetnica i kolekcionarka umjetnina, darovala je 29. rujna 1975.  283 predmeta (stilski namještaj, slikarstvo (osobito vrijedni rani radovi Zlatka Šulentića), predmeti primijenjene umjetnosti) iz razdoblja od 17. do početka 20. stoljeća. Zbirka je 1979. godine predana na upravljanje Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu gdje je obrađena i katalogizirana, te raspoređena u muzejske zbirke. Zbirka i pojedini predmeti su dostupni stručnjacima uz prethodnu najavu i obavijest na tel. 4882119.

7.ZBIRKA “DR. IVANA RIBARA I CATE DUJŠIN-RIBAR”,
darovateljica Cata Dujšin-Ribar, Muzej grada Zagreba, Demetrova 3/II;
Cata Dujšin-Ribar, hrvatska slikarica i pjesnikinja (1897-1994), darovala je 26. svibnja 1976.  zbirku od 203 umjetnička predmeta (stilski namještaj, slike, skulpture i predmete umjetničkoga obrta iz razdoblja od 15. do 20. stoljeća, 80 svojih slika i crteža), te biblioteku i manuskripte i građu iz ostavštine dvojice svojih bivših supruga - političara i pravnika dr. Ivana Ribara i glumca i redatelja Dubravka Dujšina. Građa iz ostavštine dr. Ivana Ribara pohranjena je u Državnom arhivu u Zagrebu, a dokumentacija o životu i djelu Dubravka Dujšina u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. Zbirka je smještena u prostoru bivšega stana obitelji Dujšin-Ribar u palači Mesić koja je sagrađena u 18. i pregrađivana u 19. i 20. stoljeću. Zbirkom u ime Grada Zagreba upravlja Muzej grada Zagreba  Zbog oštećenja stana i građe nakon potresa u 2020., zbirka je privremeno zatvorena za javnost. Obavijesti na tel. 4851363.
Više o zbirci može se pogledati ovdje.
 
8.ZBIRKA NADE MIRJEVIĆ,
darovateljica Nada Mirjević, Stara gradska vijećnica, Ćirilometodska 5;
Nada Mirjević 1894-1976), nasljednica umjetničkih djela iz ostavštine dr. Nikole Hofera, darovala je, 16. prosinca 1976., 8 umjetničkih slika poznatih hrvatskih slikara (Menci Clement Crnčić, Ferdo Kovačević, Tomislav Krizman, Lina Crnčić-Virant) pod uvjetom da budu stalno izložene u prostorima Stare gradske vijećnice. Grad Zagreb je, uz suglasnost glavnog projektanta rekonstrukcije Stare vijećnice Andrije Mutnjakovića, prihvatio taj uvjet te su slike obilježene imenom darovateljice i od 1977. postavljene u Staroj gradskoj vijećnici. Slike je moguće pogledati uz prethodnu najavu na tel. 6100951.

9.ZBIRKA GLAZBENIH AUTOMATA IVANA GERERSDORFERA,
darovatelj Ivan Gerersdorfer, Muzej Grada Zagreba, Opatička 20;
Ivan Gerersdorfer (1927-1993) , hrvatski kolekcionar i urar, vrsni poznavatelj starih glazbenih automata, darovao je 17. veljače 1978. jedinstvenu zbirku spomeničke vrijednosti od 27 glazbenih automata pretežito iz 19. stoljeća (automatske orgulje, glazbene kutije, prvi gramofoni i orkestrioni). Svi primjerci su u ispravnome stanju i sposobni za glazbenu reprodukciju. Zbirka je za života darovatelja bila otvorena za javnost u zgradi barokne palače Magdalenić-Drašković-Jelačić, a nakon smrti darovatelja premještena je 1994. godine u prostore Muzeja Grada Zagreba kojemu je predana na upravljanje i gdje je izložena kao dio stalnoga postava Muzeja. Obavijesti na tel. 4851363.
 Više o zbirci može se saznati ovdje.

 10.ZBIRKA VJENCESLAVA RICHTERA I NADE KAREŠ-RICHTER,
darovatelji Vjenceslav Richter i Nada Kareš-Richter, Muzej suvremene umjetnosti Vrhovac 38a;
Hrvatski arhitekt i umjetnik Vjenceslav Richter (1917-2002) i njegova supruga Nada Kareš-Richter (1926-), darovali su 30. prosinca 1980. bivšoj općini Črnomerec u Zagrebu nekretnine s kućom i garažom, kao i 27 umjetničkih djela Vjenceslava Richtera (slike – sistemsko slikarstvo, spontani crtež, skulpture- sistemska plastika i sistemska grafika) nastalih u razdoblju od 1964. do 1979. godine. Naknadno je Vjenceslav Richter izravno darovao Muzeju suvremene umjetnosti i druge svoje radove što su nastali do 2002. godine te zbirku, uz radove koji su otkupljeni od Vjenceslava Richtera, čini ukupno 200 predmeta. U zbirci su posebno vrijedni radovi nastali u vrijeme avangardnih pojava u europskoj umjetnosti (međunarodni pokret Novih tendencija i projekt tzv.“sinturbanizma”), te je donacija osnova za prezentaciju i stručnu obradu cjelokupnoga materijala u vezi s hrvatskom apstraktnom umjetnošću, vizualnim istraživanjima, sistemskom umjetnošću i pokretom Novih tendencija. Sastavni dio zbirke je i Arhiv Vjenceslava Richtera koji se sastoji od rukopisne građe i nacrta sa 7000 arhivskih jedinica i vrijedne knjižnice s 1985 knjižničnih jedinica. Zbirkom upravlja Muzej suvremene umjetnosti i moguće ju je pogledati dvaput tjedno, srijedom i subotom od 11-16 sati  te drugim danima uz prethodnu najavu na tel. 6052-701 ili  3703-809, 3704-892. Više o zbirci može se saznati i na web stranici ovdje
 
11.ZBIRKA ZORE MAJER,
darovateljica Zorka Martinović Majer, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe  HAZU, Opatička 18;
Zorka Martinović Majer (1903-1994), udovica pok. hrvatskoga književnika i pjesnika Vjekoslava Majera, darovala je 3. studenoga 1981. Gradu Zagrebu dio rukopisa i dokumentacije iz ostavštine pok. Vjekoslava Majera (nagrade i priznanja, rukopise, portret Vjekoslava Majera, izreske iz novina i fotografije). Darovnica je 11. prosinca 1981. predana na trajno čuvanje i obradu Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Opatička 18. Zainteresirani stručnjaci mogu pogledati darovane predmete uz prethodnu najavu na tel. 4895-310.

12.ZBIRKA UMJETNINA TILLE DURIEUX,
darovateljica Erika Dannhoff, njemačka glumica i dramski i filmski pedagog, Muzej Grada Zagreba, Opatička 20-22;
Erika Dannhoff (1909-1996) iz Berlina, nasljednica ostavštine Tille Durieux (1880-1971), poznate njemačke glumice koja je prije 2. svjetskog rata bježeći pred nacistima našla utočište u Zagrebu, darovala je 23. veljače 1982. 19 umjetničkih predmeta (slike, skulpture, posebice djela klasika moderne umjetnosti Chagalla i Barlacha, predmeti primijenjene umjetnosti) iz dijela zbirke Tille Durieux. Zbirka je 1982. predana na upravljanje Muzeju Grada Zagreba koji je zbirku obradio i izložio u sklopu stalnoga postava Muzeja Grada Zagreba. Obavijesti na tel.4851363.
Više o zbirci može se također saznati ovdje 
 
13.ZBIRKA “MAJSTORSKA RADIONICA ZA RESTAURACIJU I GRADNJU GUDAČKIH INSTRUMENATA POKOJNOG FRANJE SCHNEIDERA”, darovateljica Erna Schneider-Nikolić, Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 11;
Erna Schneider-Nikolić (1935-), kći pok. Franje Schneidera, poznatog hrvatskog restauratora i graditelja gudačkih instrumenata, darovala je 28. listopada 1983. njegovu zbirku-radionicu sa cjelokupnim inventarom, radnom opremom, alatima, stručnom bibliotekom i dokumentacijom - ukupno, nakon revizije i utvrđivanja stvarnoga stanja, 596 predmeta.Zbirkom upravlja Glazbena škola Pavla Markovca. Radionicu i izložbeni prostor moguće je pogledati u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 11, dvorišna zgrada, gdje se realizira i praktična nastava učenika glazbene škole iz kolegija Graditelj i restaurator glazbala, a moguće je naručiti izradu ili popravak glazbala. Na taj način zbirka je izravno u funkciji kulturnoga i društvenoga razvoja Grada i zadovoljavanja potreba njegovih građana. Zbirka je otvorena za posjetitelje srijedom i petkom od 10-12 sati ili prema dogovoru uz osigurano stručno vodstvo. Obavijesti na tel. 4826-655.
Više o zbirci može se saznati i ovdje 
 
14.DIO OSTAVŠTINE MIROSLAVA KRLEŽE,
darovatelj dr. Krešimir Vranešić, Muzej grada Zagreba, Krležin Gvozd 23/I;
Dr. Krešimir Vranešić (1936-2017), liječnik iz Zagreba, univerzalni nasljednik pok.hrvatskoga književnika Miroslava Krleže (1893.-1981) darovao je 23. prosinca 1986. dio ostavštine Miroslava Krleže (stilski namještaj, slike, skulpture, fotografije, predmeti umjetničkoga obrta, tekstil i ostali dijelovi pokućstva i inventara - ukupno 1058 predmeta-nakon obavljene revizije), te 4240 knjiga, časopisa i separata iz ambijenta stana na Krležinom Gvozdu 23/I gdje su dugi niz godina živjeli Miroslav i Bela Krleža. U skladu s ugovorom o darovanju, ostavština je od 29. prosinca 2001. godine izložena u rečenu stanu na 1. katu zgrade na Krležinu Gvozdu 23 kao dio Memorijalnoga prostora Miroslava i Bele Krleže. Upravljanje zbirkom Grad Zagreb je povjerio Muzeju Grada Zagreba.  Zbog oštećenja stana i građe nakon potresa u 2020., zbirka je privremeno zatvorena za javnost. Obavijesti na tel. 4851363. Više o zbirci može se saznati i ovdje 
 
15.ZBIRKA “HRVATSKE SLIKARICE ROĐENE U 19. STOLJEĆU”,
darovatelj dr. Josip Kovačić (1935-2017), Aukcijska kuća Kontura, Radićeva 24
Hrvatski kolekcionar umjetnina i književni teoretičar dr. Josip Kovačić (1935-2017), darovao je, 14. srpnja 1988., zbirku slikarskih ostvarenja 33 hrvatske slikarice rođene u 19. stoljeću. Ova jedinstvena zbirka sadrži ukupno 1045 rednih brojeva umjetnina (406 slika,od toga 221 ulje na platnu i 185 akvarela, 557 crteža, 77 grafičkih listova i 5 albuma za skiciranje), odnosno ukupno 1077 predmeta. Donacija je 1988. godine cjelovito izložena u Umjetničkome paviljonu u Zagrebu, a odabrana djela pojedinih slikarica iz zbirke izlažu se često na izložbama u zagrebačkim i drugim hrvatskim galerijama i muzejima te su dosad umjetnine iz ove zbirke izlagane na preko 90 izložbi. Zbirka je otvorena za stručnu javnost uz prethodnu najavu na tel. 098 677909, a planira se da se u Radićevoj 24 u Zagrebu uredi cjeloviti prostor za stalnu prezentaciju ove zbirke. Zbirkom upravlja Aukcijska kuća Kontura.
Više podataka o darovanoj zbirci i donatoru Josipu Kovačiću može se pogledati na web stranici  ovdje 
 
16.SPOMEN ZBIRKA DR. VINKA PERČIĆA,
darovatelj dr. Vinko Perčić,Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4;
Dr. Vinko Perčić (1911-1989), hrvatski kolekcionar i liječnik iz Subotice, darovao je 25.listopada 1989. svoju zbirku umjetnina koju je sabirao više od pola stoljeća. U zbirci se nalaze 454 djela od kojih se posebno ističu portreti donatora, zbirka modernog mađarskog slikarstva, zbirka likovnih umjetnika s područja bivše Jugoslavije od kraja 19. st i zbirka slika europskih umjetnika od 16. do 20. stoljeća. Umjetnine iz zbirke izlažu se povremeno u zagrebačkim i hrvatskim galerijama. Zbirka se čuva u Galeriji Klovićevi dvori i dostupna je stručnoj javnosti uz prethodnu najavu na tel. 4852117.
Više podataka o darovanoj zbirci i donatoru Vinku Perčiću može se pogledati na web stranici ovdje 
 
17.ZBIRKA MARTE I VILIMA SVEČNJAKA,
darovatelji Marta i Vilim Svečnjak, HAZU, Martićeva 41;
Hrvatski slikar Vilim Svečnjak (1906-1993) i njegova supruga Marta (1903-1993) darovali su 17. svibnja 1990. zbirku umjetničkih djela Vilima Svečnjaka. Zbirka sadrži 827 djela (slike, crteži, grafike, kolaži) nastalih u vremenskome razdoblju od 1923. do 1988. godine i čine je dvije zasebne cjeline: zbirka “Zemlja”, koju čini 279 radova posvećenih poetici grupe Zemlja i nastalih u vremenskome razdoblju od 1927. do 1940. godine, i “Memorijalna zbirka Marta i Vilim Svečnjak” koju čine antologijska i već javnosti prikazana djela Vilima Svečnjaka i ostali radovi nastali u razdoblju od 1923. do 1988. godine (ukupno 548 djela-slike, crteži, grafike, kolaži, monotipije i dr.) Održavanje i prezentaciju zbirke Grad Zagreb je povjerio Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU. Zbirka je dostupna stručnoj javnosti uz prethodnu najavu. Trenutno je nekretnina u kojoj se nalazi zbirka u postupku povrata bivšim vlasnicima što je odgodilo potpuno uređivanje prostora u skladu s idejnim projektom arhitektonskog i muzeološkog rješenja prezentacije Memorijalne zbirke Marte i Vilima Svečnjaka i otvaranje zbirke za opću javnost. Obavijesti u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU na tel. 4895-115. Više o zbirci i donatorima može se pogledati na web stranici ovdje

18.FUNKCIONALNA KULTUROLOŠKA ZBIRKA NIKOLE MARČETIĆA,
darovatelj Nikola Marčetić, Etnografski muzej, Trg Mažuranića 14
Nikola Marčetić (1935-2017), književnik, prevoditelj i istraživač iz Zagreba darovao je, 22. srpnja 1991., 130 predmeta izvorne umjetnosti i predmeta umjetničkog obrta pretežito s područja Južne Amerike i Afrike, ali i drugih izvaneuropskih i europskih kultura, stručnu biblioteku s 1500 svezaka s područja kulturologije, antropologije, etnologije i dr. kao i veću arhivu s radnim znanstvenim materijalom. Zbirka se čuva u Etnografskom muzeju u Zagrebu koji u ime Grada Zagreba upravlja zbirkom. Obavijesti na tel. 4826220.

19.AMBIJENTALNA ZBIRKA AKADEMSKOG KIPARA PROFESORA ROBERTA FRANGEŠA-MIHANOVIĆA,
darovateljica Ivana Frangeš, Muzej grada Zagreba, Rokov perivoj 2;
Ivana Frangeš (1919-1998), snaha poznatog hrvatskog kipara Roberta Frangeša-Mihanovića darovala je 22. srpnja 1991. zbirku umjetnina, kao i 12/16 obiteljske kuće na Rokovom perivoju 2 u Zagrebu, gdje je godinama živio Robert Frangeš-Mihanović sa svojom obitelji. Zbirka sadrži ukupno 419 predmeta (barokna plastika, ikone, stilski namještaj iz razdoblja 16-20 stoljeća, hrvatsko slikarstvo 20. stoljeća, skulpture, medalje i plakete Roberta Frangeša-Mihanovića), a posebno je značenje zbirke u tome što su u interijer kuće, prema projektu arhitekta Viktora Kovačića, koji je i autor projekta cijele kuće na Rokovom perivoju, ugrađeni elementi Zagrebačke katedrale uklonjeni prigodom njezine obnove prema projektu Schmidt-Bolle, kao i dio namještaja franjevačkoga samostana u Klanjcu.
Zbirka, kojom upravlja Muzej grada Zagreba, privremeno je zbog sanacije kuće zatvorena. Obavijesti na tel. 4851363.

20.ZBIRKA LUTAKA U NARODNIM NOŠNJAMA IZ CIJELOGA SVIJETA LJEPOSLAVA PERINIĆA,
darovatelj Ljeposlav Perinić, Etnografski muzej, Mažuranićev trg 14;
Ljeposlav Perinić, hrvatski iseljenik i domoljub u Argentini, darovao je 22. prosinca 1992. zbirku od 227 lutaka u narodnim nošnjama iz 107 država svijeta, koje je tijekom više od tri desetljeća primio kao dar od poznatih svjetskih državnika i uglednih pojedinaca i ustanova u svijetu. Sastavni dio zbirke je dokumentacija o lutkama i prepiska sa svjetskim državnicima (300 pisama) te napisi i podaci o izlaganju zbirke širom svijeta.
Zbirka se putem Etnografskoga muzeja u Zagrebu koji upravlja zbirkom povremeno izlaže i prezentira javnosti. Obavijesti o zbirci na tel. 4826-220.
O “kralju lutaka” dodatne informacije mogu se dobiti i ovdje 

21.ZBIRKA BRANKA MAJERA I KATJE MATKOVIĆ-MAJER,
darovateljica Katja Matković-Majer, Muzej za umjetnost i obrt, Trg Republike Hrvatske 10;
Katja Matković-Majer (1916-2001), supruga pok. Branka Majera, redatelja, novinara i scenarista, koja je godinama i sama radila kao filmski radnik (filmska montažerka), darovala je 17. kolovoza 1993. zbirku stilskoga namještaja, umjetničkih slika (hrvatsko slikarstvo 19. i 20. stoljeća), skulptura i predmeta umjetničkoga obrta, koju je sakupila sa svojim suprugom Brankom Majerom. Zbirka sadrži ukupno 92 predmeta i nakon smrti darovateljice premještena je u Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu koji zbirkom upravlja u skladu s ugovorom o darovanju. Zbirka i pojedini predmeti su dostupni stručnjacima uz prethodnu najavu, obavijest na tel. 4882119.


22.ZBIRKA SLIKARSKIH I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIH RADOVA UMJETNIKA, ARHITEKTA I URBANISTA JOSIPA SEISSELA, darovateljica Silvana Seissel,  Muzej suvremene umjetnosti  Avenija Dubrovnik 17;
Silvana Seissel (1912-2010), udovica pok. hrvatskog umjetnika, utemeljitelja hrvatskog konstruktivizma, avangardnog slikara, urbanista i arhitekta Josipa Seissela, darovala je 17. kolovoza 1993., njegove likovne i arhitektonsko-urbanističke radove. Zbirka sadrži 2654 djela Josipa Seissela s područja slikarstva (nadrealistički radovi u tehnici crteža i kolaža i apstraktni radovi u pastelu i raznim kombiniranim tehnikama) koji su nastali u razdoblju od 1920. do 1986. godine i obuhvaćaju sve važnije faze stvaralaštva Josipa Seissela, te 545 djela (projekata i drugih radova) s područja arhitekture i urbanizma, koji su podijeljeni u devet tematskih područja (parkovi, groblja, memorijalna područja i spomen-parkovi, vile, zakladni blokovi, gradovi, Sveučilišni grad i Sveučilišni trg u Zagrebu), a nastali su u razdoblju od 1930. do 1985. godine. Zbirka je predana na upravljanje Muzeju suvremene umjetnosti koji zbirku obrađuje i dijelom izlaže u okviru svojega stalnog postava.
Više o zbirci može se saznati ovdje 
 
23.ZBIRKA MARIJE TOMLJENOVIĆ-VALEČIĆ, darovateljica Marija Tomljenović-Valečić, Stara gradska vijećnica, Ćirilometodska 5;
Marija Tomljenović-Valečić (1914-2007) darovala je 17. kolovoza 1993. godine 8 umjetničkih slika hrvatskih slikara (A. Filipović, Z. Gorjan, J. Janda, A. Mezdjić, V. Radauš, Đ. Tiljak, I. Tomašić, E. Vidović). Grad Zagreb je prihvatio uvjet darovateljice i slike 1993. godine postavio i stalno izložio u prostorima Stare gradske vijećnice. Slike je moguće pogledati uz prethodnu najavu na tel. 6100951.

24.ZBIRKA DR. VERE HORVAT-PINTARIĆ,
darovateljica dr. Vera Horvat-Pintarić
Dr. Vera Horvat-Pintarić (1926-), povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka, dugogodišnja sveučilišna profesorica i znanstvenica međunarodnoga ugleda, darovala je 2. veljače 1995. zbirku od 170 predmeta industrijskoga (autorskoga) dizajna, skulptura i slikarskih radova (slika, crteža i grafika) hrvatskih i svjetskih umjetnika 20. stoljeća, predmeta primijenjene umjetnosti iz 18. i 19. stoljeća, veliku stručnu biblioteku od 15.000 knjiga s područja povijesti umjetnosti i teorije umjetnosti, filozofije, antropologije i dr., zbirku plakata, prepisku, rukopise i druge predmete što ih je prikupila tijekom svoga dugogodišnjega stručnoga i profesorskoga rada. Zbirkom za života upravlja darovateljica, a nakon njezine smrti, stručna biblioteka i zbirka plakata, filmova i fotografija predat će se na trajno čuvanje Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a svi drugi predmeti zbirke Muzeju Grada Zagreba. Po potrebi, zbirka je dostupna zainteresiranim stručnjacima, uz prethodnu najavu na tel. 4855364.
 
25.ZBIRKA UMJETNIČKIH DJELA AKADEMSKOG SLIKARA JOSIPA CRNOBORIJA,
darovatelj Josip Crnobori, Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4;
Josip Crnobori (1907-2005), akademski slikar iz Zagreba, darovao je 18. prosinca 1998. Gradu Zagrebu svoja slikarska ostvarenja (od toga 53 slike i 35 crteža te skice i studije). U Zbirci je ukupno 91 djelo od kojih je većina nastala za vrijeme njegova dugotrajnog boravka u inozemstvu, Argentini i Sjedinjenim Američkim Državama, ali zbirka sadrži i više vrijednih slikarskih ostvarenja, zagrebačkih veduta i portreta zagrebačkih uglednika što su nastala u Hrvatskoj od 1937-1944. Zbirkom upravlja Galerija Klovićevi dvori koja zbirku povremeno izlaže u zagrebačkim i hrvatskim galerijama. Zbirka je otvorena za stručnu javnost uz prethodnu najavu. Obavijesti na tel. 4852117.
Više  o zbirci može se saznati i ovdje i ovdje.
 
26.ZBIRKA TRADICIONALNIH AFRIČKIH UMJETNINA DRAGE MUVRINA,
darovatelj Drago Muvrin
Drago Muvrin (1936-), arhitekt iz Zagreba, darovao je 13. svibnja 1999. godine zbirku od 204 predmeta - afričke tradicionalne skulpture, maske i ritualne predmete, brončane figure, statusne simbole, utege za zlato, novac i figurice parova, uporabne i ukrasne predmete i igračke te glazbene instrumente. Predmeti potječu iz Nigerije, Gane, Malija, Obale Bjelokosti, Gabona, Kameruna, Burkine Fasso, Benina i Sahela, a donator ih je sakupio tijekom svoga dugogodišnjega boravka u Nigeriji i zapadnoj Africi gdje je, kao službenik nigerijske vlade i konzultant UNESCO-a, radio na reformi obrazovanja i arhitektonskim projektima Nigerijske vlade. Zbirkom za života upravlja donator, a nakon darovateljeve smrti ili kada on to zatraži, zbirka će se predati na upravljanje Etnografskome muzeju u Zagrebu. Zbirka je otvorena za stručnu javnost uz prethodnu najavu na tel. 6191-045.
Više o zbirci može se saznati ovdje
 
27. ZBIRKA STARE AMBALAŽE DR. ANTE RODINA, darovatelji Ana Rodin i dr. Ante Rodin, Muzej Grada Zagreba, Opatička 20;
Dr. Ante Rodin (1930-2005), kemičar tehnolog, ambalažer, znanstveni istraživač s područja ambalaže i pakiranja i kolekcionar i njegova supruga Ana Rodin (1936-2009), darovali su 21. studenoga 2001. godine zbirku od 2000 predmeta stare industrijske ambalaže koju je dr. Ante Rodin sakupljao više od tri desetljeća. Predmeti zbirke nastali su u razdoblju od početka do kraja 20. stoljeća i prezentiraju estetske standarde i razvoj industrijske potrošnje te industrijske i dizajnerske dosege manufakturne i industrijske proizvodnje u Zagrebu i Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća. Zbirka će omogućiti vrednovanje likovnih i estetskih rješenja u razvoju ambalaže i pakiranja te materijalne dokaze o načinu i atmosferi svakodnevnoga života građana Grada Zagreba. Zbirkom u ime Grada Zagreba upravlja Muzej grada Zagreba gdje je odabrani dio zbirke izložen u okviru stalnog postava muzeja. Obavijesti na tel. 4851363.
Više o zbirci može se saznati i ovdje
 
 28.ZBIRKA UMJETNIČKIH RADOVA SLIKARA, GRAFIČARA I RESTAURATORA JOSIPA RESTEKA, darovateljica Blanka Restek, Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4;
Blanka Restek (1926-2019) učiteljica u mirovini, primijenjena umjetnica, udovica pok. hrvatskoga slikara, grafičara i restauratora Josipa Resteka (1915-1987) darovala je, 3. travnja 2006., Gradu Zagrebu 410 umjetničkih djela i ostvarenja Josipa Resteka. Donacija uključuje pojedinačne grafičke listove, djela u raznim tehnikama (akvaral, gvaš, tuš, kreda i dr.), ulja na platnu, grafičke mape i dva ciklusa minijatura. Umjetnine su nastale u razdoblju od gotovo 50 godina i omogućavaju uvid u sve faze stvaralaštva Josipa Resteka od 1936. do 1984. Zbirkom upravlja Galerija Klovićevi dvori. Zbirka je dostupna za stručnu javnost uz prethodnu najavu. Obavijesti na tel. 4852117.
Više o zbirci može se saznati i ovdje 
 
29. ZBIRKA SKULPTURA AKADEMSKOG KIPARA ZLATKA ZLATIĆA, darovatelj Zlatko Zlatić, Gliptoteka HAZU, Medvedgradska 2;
Zlatko Zlatić (1933-2019), akademski kipar, darovao je, 5. travnja 2007., Gradu Zagrebu svojih 166 odabranih umjetničkih skulptura koje prikazuju razne životinje u mramoru, bronci, granitu i drvu. Skulpture su nastale u razdoblju od 1975. do 2005. i pretežito su grupirane u tematske cjeline kao što su «Puževi», «Boškarin», «Staza slonova», «Koza» i sl. Zbirkom upravlja Gliptoteka HAZU. Stalni postav zbirke moguće je pogledati u prostorima Zoološkog vrta u Zagrebu (uz nastambe merkata), Maksimirski perivoj bb, svaki dan od 9-20 sati. Obavijesti na tel. 4686050 (Gliptoteka) i 2302-198 (Zoološki vrt Grada Zagreba). Više na poveznici ovdje.

 30. GALERIJA TOMISLAV OSTOJA, darovatelj Tomislav Ostoja, Opatička 6
Tomislav Ostoja (1931-), akademski kipar, darovao je, 7. kolovoza 2013., Gradu Zagrebu svojih 336 umjetničkih radova-skulptura, slika i crteža iz svih faza njegova stvaralaštva kao i stan u Zagrebu, Opatička 6. Darovani predmeti postavljeni su u stanu u Opatičkoj 6 koji je uređen kao galerijski prostor pod nazivom Galerija Tomislav Ostoja, ali je sada nakon potresa i oštećenja stana i građe privremeno zatvoren za javnost, a građa premještena na restauriranje u Muzej suvremene umjetnosti koji će, nakon darovateljeve smrti ili kada on to zatraži, preuzeti upravljanje zbirkom. Obavijesti na tel. 6052701.

OSTAVINE GRADU ZAGREBU

PREDAJOM OSTAVINE GRADU ZAGREBU KADA OSTAVITELJ NEMA ZAKONSKIH NASLJEDNIKA, GRAD ZAGREB ZAPRIMIO JE SLJEDEĆE UMJETNIČKE ZBIRKE (nije riječ o svjesnim darovanjima Gradu Zagrebu, ali je Grad Zagreb vlasnik ovih zbirki i u međuvremenu ih je predao na pohranu i čuvanje pojedinim muzejsko-galerijskim ustanovama):

1.ZBIRKA UMJETNINA JOSIPA I MARIJE SCHLEGEL,
ostavština Marije Schlegel,  Muzej grada Zagreba,  Opatička 20;
Općinski sud u Zagrebu svojim je rješenjem od 8. srpnja 1983. utvrdio da se ostavština pok. Marije Schlegel koja se sastoji od predmeta privatne zbirke Josipa i Marije Schlegel predaje bivšoj općini Centar u Zagrebu (koje je Grad Zagreb pravni sljednik) budući se sudu u zakonskome roku nije javio nitko od eventualnih nasljednika. Zbirka sadrži 226 predmeta (vrijedni primjerci stilskoga namještaja, porculana, stakla, umjetničkih slika i predmeta umjetničkog obrta) većinom iz 18. i 19. stoljeća, a 1985. godine predana je na upravljanje Muzeju grada Zagreba koji zbirku čuva i obrađuje. Obavijesti na tel. 4851363.

2.ZBIRKA ANDRIJE MAUROVIĆA,
ostavština Andrije Maurovića, Muzej suvremene umjetnosti  Avenija Dubrovnik 17;
Rješenjima Općinskoga suda u Zagrebu od 22. studenoga 1984. i 26. svibnja 1986. godine zbirka pok. hrvatskoga slikara i autora stripa Andrije Maurovića (1901-1981), kao i njegova autorska prava predana su bivšoj općini Centar u Zagrebu (koje je Grad Zagreb pravni sljednik), s obzirom na to da je utvrđeno da pok. Maurović nije imao zakonskih nasljednika. Zbirka sadrži 144 likovna ostvarenja Andrije Maurovića (slike u tehnici ulja na platnu, gvaša i akvarela, te crteže i skice), a u ime Grada Zagreba zbirkom upravlja Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu. Obavijesti o zbirci u Muzeju suvremene umjetnosti na tel. 6052-701.

OPORUKOM U KORIST GRADA ZAGREBA, GRAD ZAGREB ZAPRIMIO JE I SLJEDEĆU OSTAVŠTINU:

1.OSTAVŠTINA DR. BRANKE AKAČIĆ I DR. HRVOJA AKAČIĆA,
darovatelji dr. Branka Akačić i dr. Hrvoje Akačić, palača Dverce, Katarinin trg 6;
Po oporučnoj želji dr. Branke Akačić i njezinoga supruga dr. Hrvoja Akačića od 18. prosinca 1979., a u skladu s Rješenjem o nasljeđivanju Općinskog suda u Zagrebu od 2. lipnja 1983., ostavljene su Gradu Zagrebu iz ostavštine hrvatskoga političara i narodnog zastupnika Cezara Akačića (1868-1935) dvije vrijedne japanske vaze iz 18. stoljeća, visine 1,5 m, s postoljima i odgovarajućim tanjurima. Vaze su od 1983. smještene u prostorima palače Dverce u Zagrebu, Katarinski trg 6.

OTKUPLJENE ZBIRKE
1. ARHIV TOŠE DABCA, Muzej suvremene umjetnosti , Zagreb, Avenija Dubrovnik 17;
Grad Zagreb je Ugovorom o kupoprodaji predmeta iz Arhiva pok. Toše Dabca  od 12. siječnja 2005., od Petra Dabca, nećaka pok. hrvatskog fotografa Toše Dabca, otkupio sve predmete bivšega Arhiva Toše Dabca, cjelovitoga fotografskog atelijera jednog od najznačajnijih hrvatskih fotografa, kao i autorska prava nad predmetima Arhiva. Arhiv je zaštićeno kulturno dobro i sastoji se od više od 170.000,00 predmeta-negativa, dijapozitiva, kontaktnih kopija negativa, originalnih autorskih povećanja, prepiske, opreme i sl. U Arhivu se nalazi preko 300 kataloga izložaba Toše Dabca, 1200 časopisa foto tematike te knjižnica s 800 publikcija u kojima su reproducirane fotografije Toše Dabca. Arhivom u ime Grada Zagreba upravlja Muzej suvremene umjetnosti. Zbog oštećenja prostora Arhiva u Ilici 17, građa arhiva premještena je privremeno u prostor Muzeja suvremene umjetnosti. Građa se redovito izlaže na godišnjim izložbama Arhiva i u brojnim izložbam u hrvatskim i inozemnim galerijama i muzejima. Grada je dostupna stručnoj javnosti, obavijesti na tel. 6052701. 

2. ATELIJER KOŽARIĆ,  Muzej suvremene umjetnosti,  Avenija Dubrovnik 17;
Grad Zagreb je ugovorom o kupoprodaji Ateljea Kožarić od 8. kolovoza 2007., od poznatoga hrvatskog umjetnika Ivana Kožarića otkupio sve predmete koji su se nalazili u njegovu nekadašnjem atelijeru u Zagrebu, Medulićeva 12.  Atelijer sadrži ukupno 6067 predmeta- skulptura, reljefa, asamblaža, instalacija, slika, grafika, crteža, skica i drugih predmeta uporabne funkcije  nastalih od kraja 40-ih godina 20 stoljeća. Atelijerom u ime Grada Zagreba upravlja Muzej suvremene umjetnosti, a cjelovito je izložen kao dio stalnog postava  
Muzeja suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17.

3. MEMORIJALNI STAN MARIJE JURIĆ ZAGORKE,  Centar za ženske studije, Dolac 8;
Grad Zagreb otkupio je Kupoprodajnim ugovorom od 27.1.2009., od Željka Cara, nasljednika ostavštine  Marije Jurić Zagorke, iznimne hrvatske književnice i novinarke i borkinje za žensku ravnopravnost Marije Jurić Zagorke (2.3.1873.-30.11.1957), njezin bivši stan u Zagrebu kao i dio namještaja i osobnih predmeta Marije Jurić Zagorke. U ime Grada Zagreba, stanom i ostavštinom upravlja ugledna ženska udruga - Centar za ženske studije iz Zagreba. Stan  nema samo memorijalni karakter već se koristi  za kulturne, znanstvene i umjetničke programe u vezi s istraživanjem i promocijom života i rada Marije Jurić Zagorke, ali i za valorizaciju i istraživanje stvaralaštva i djelovanja  žena u hrvatskoj umjetnosti i kulturi. Stan je otvoren četvrtkom i nedjeljom od 11 do 16 sati, a za grupne posjete po dogovoru na tel. 4872-406. Više se može saznati ovdje i ovdje 
 
 NAČIN I PROCEDURA PRIHVATA DONACIJA GRADU ZAGREBU

Grad Zagreb obvezatno nakon zaprimanja darovne ponude (darovna ponuda može se uputiti bilo kojemu od gradskih nadležnih tijela i institucija-gradonačelniku, organu uprave nadležnom za poslove kulture, imovinu i dr.), traži izradu stručnoga popisa i procjenuvrijednosti ponuđene zbirke, odnosno predmeta.
Stručni popis i procjena izrađuje se preko Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode koji prema potrebi angažira i stručnjake izvan Zavoda, s obzirom na karakter zbirke, odnosno vrstu predmeta što je ponuđena kao donacija Gradu Zagrebu. U slučaju da osoba koja nudi darovanje traži od Grada Zagreba posebne uvjete, izvan standardnih mjerila i kriterija za prihvat donacija Gradu Zagrebu, gradonačelnik ili Gradska skupština grada Zagreba ocjenjuju mogućnosti za prihvat takove ponude, uvažavajući prijedloge ponuditelja, ali i mogućnosti Grada Zagreba da ih prihvati, posebno s obzirom na procjenu o umjetničkoj, kulturno-povijesnoj i dokumentarnoj vrijednosti ponuđene zbirke. Pritom se vodi računa o mogućnostima stručnoga održavanja i zaštite te, osobito, o mogućnostima prezentacije ponuđene zbirke  javnosti. Cjelovit postupak, od zaprimanja darovne ponude (iako je darovnu ponudu, jasno, moguće uputiti bilo kojemu gradskome tijelu), zahtjeva za izradu stručnoga popisa i procjene vrijednosti, pregovora s ponuditeljem, do pripreme prijedloga zaključaka i izrade nacrta ugovora o darovanju, provode Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo i Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje. Prema odredbama Zakona o Gradu Zagrebu i Statutu Grada Zagreba, zaključke o prihvaćanju, odnosno neprihvaćanju darovanja Gradu Zagrebu donosi gradonačelnik Grada Zagreba, a Gradska skupština Grada Zagreba, na prijedlog gradonačelnika, ako je vrijednost pokretnina ili nekretnina veća od 1.000.000,00 kuna. Ugovore o darovanju s darovateljem u ime Grada Zagreba sklapa gradonačelnik Grada Zagreba. Sklopljeni ugovori o darovanju u Gradu Zagrebu, kojima prethodi pravovaljana dokumentacija o vlasništvu, odnosno imovinsko-pravnome statusu zbirke, obvezatno sadrže detaljan opis obveza darovatelja i daroprimatelja. To se na strani Grada Zagreba, kao daroprimatelja, prvenstveno odnosi na smještaj, eventualne mogućnosti premještavanja te održavanje i prezentaciju darovanja, a na strani darovatelja na način čuvanja i upravljanja zbirkom, ako zbirka privremeno iznimno ostaje kod darovatelja, te problematiku otuđivanja ili davanja u nasljedstvo pojedinih predmeta (kad je riječ o odgođenim izvršenjima) i dr. Svaki ugovor prati temeljit i stručno sastavljen potpuni popis darovanoga materijala uz stručnu i obrazloženu procjenu vrijednosti što mora biti potvrđeno od Gradskoga zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Ustanova-institucija, kojoj Grad Zagreb predaje na upravljanje pojedinu zbirku, sklapa s Gradom Zagrebom ugovor o međusobnim pravima i obvezama u upravljanju zbirkom.

KULTURNA POLITIKA I PLANOVI
Umjetničke i druge zbirke koje su Gradu Zagrebu darovane od 1946. značajno su obogatile zbirne fondove i građu zagrebačkih muzejskih ustanova kojima su predane na upravljanje, a dijelovi pojedinih zbirki i cjelovite zbirke postali su i sastavnim dijelom njihovih stalnih postava, ali i dio ukupne kulturne ponude Grada Zagreba.
Na taj je način vrijedna kulturna baština sačuvana od propadanja, zbirke su stručno obrađene
i održavane, te je omogućeno njihovo prezentiranje javnosti.
Grad Zagreb u svojemu proračunu, odnosno Planu sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, preko Gradskoga ureda za kulturu, međugradsku i međuanrodnu suradnju i civilno društvo svake godine osigurava sredstva za izradu smještaj, uređenje i redovito održavanje i zaštitu prostora u kojemu se nalazi pojedina zbirka darovana Gradu Zagrebu, izložbene i edukativne programe, naknade donatorima Grada Zagreba koji u ime Grada Zagreba upravljaju zbirkama, sredstva za konzervatorsko-restauratorske radove na predmetima iz zbirki darovanih Gradu Zagrebu, izradu potrebne dokumentacije koja doprinosi vidljivosti i dostupnosti zbirke, a čime se nastoji osigurati zaštita darovanih predmeta te prezentacija zbirki javnosti i, generalno, poštivanje ugovornih obveza Grada Zagreba i uključivanje zbirki u kulturnu i turističku ponudu Grada Zagreba i ukupan društveni razvoj Grada s obzirom na to da su zbirke samo osnova za razvoj i provedbu različitih edukativnih, obrazovnih, izložbenih i drugih važnih kulturnih, turističkih i društvenih programa.
 
Vrsta troškova mijenja se svake godine i ovisna je o programima uređivanja pojedinih objekata u kojima su zbirke smještene, te o programima prezentacije zbirki javnosti.
Nažalost, u potresima u 2020. stradala je građa kao i prostori pojedinih zbirki darovanih Gradu Zagrebu koje su, kao ambijentalne i memorijalne zbirke, smještene u okviru povijesnih palača i to  Zbirke dr. Ivana Ribara i Cate Dujšin Ribar, Memorijalne zbirke i stana arhitekta Viktora Kovačića, Memorijalnog prostora Miroslava i Bele Krleže te Galerije Ostoja te su ove zbirke, dok se prostori ne obnove, privremeno zatvorene za javnost. Također su u tijeku radovi na obnovi Zbirke Anke Gvozdanović, a planira se i obnova Ambijentalne zbirke akademskog kipara profesora Roberta Frangeša-Mihanovića i Zbirke Vjenceslava Richtera i Nade Kareš-Richtera. Cjelovita obnova očekuje i gornjogradsku palaču Magdalenić-Drašković-Jelačić koja je iznimno oštećena u potresima u 2020., a bila je predviđena za uređivanje za potrebe prezentacije pojedinih zbirki darovanih Gradu Zagrebu i Muzeju grada Zagreba.

Također, u proračunu Grada Zagreba, na razdjelu  Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, osiguravaju se, u skladu sa Zakonom, sredstva za pružanje njege i pomoći u kući za donatore Grada Zagreba, ako je to utvrđeno darovnim ugovorom.
 
ZAKLJUČAK
 
Privatne zbirke darovane Gradu Zagrebu, odnosno zbirke koje je otkupio Grad Zagreb, iznimno su važan segment muzejske djelatnosti u Zagrebu koji doprinosi i obogaćuje ukupnu kulturnu i turističku ponudu Grada Zagreba.
Svojim muzeološkim potencijalom zbirke su prikladne za prakticiranje novih, svježijih, suvremenijih i društveno relevantnijih oblika muzejske prakse, ali i takove vrijednosti i značenja da svojim osmišljenim i raznorodnim programima čine dio ukupnog kulturnog i društvenog razvoja Grada, mjesta gdje se stanovnicima Grada Zagreba i njegovim gostima, uz upoznavanje s kulturnom baštinom, nudi i niz obrazovnih, glazbenih, književnih i sl. programa.
Daljnje uređivanje objekata i prostora u kojima su smještene pojedine darovane zbirke omogućit će u budućnosti da sve veći broj zbirki bude otvoren općoj javnosti kako bi one postale dijelom ukupne kulturne i turističke ponude Grada Zagreba i promidžbe Grada Zagreba kao turističkoga i kulturnog središta te inačica kulturnoga i ukupnog razvoja Grada Zagreba.
 
Izradio:
Mr.sc.Veljko Mihalić, viši stručni savjetnik, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.
Kontakt: veljko.mihalic@zagreb.hr

DONATORI GRADU ZAGREBU

1.ZBIRKA GALERIJA SLIKA GRADA ZAGREBA “BENKO HORVAT”,
darovatelj Benko Horvat, Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17;
Benko Horvat (1875-1955), pravnik i bankovni činovnik, numizmatičar, kolekcionar umjetnina

2.MEMORIJALNA ZBIRKA I STAN ARHITEKTA VIKTORA KOVAČIĆA,
darovateljica Terezija Kovačić, Muzej Grada Zagreba, Masarykova ulica 21/III;
Terezija Kovačić (1891-1966), učiteljica, nasljednica ostavštine supruga Viktora Kovačića (1874-1924), arhitekta

3.ZBIRKA “ANKE GVOZDANOVIĆ”,
darovateljica Anka Gvozdanović, Muzej za umjetnost i obrt, Visoka ulica 8;
Anka Gvozdanović (1887-1968), pijanistica, nasljednica ostavštine supruga Dragutina Gvozdanovića (1851-1926), suca i posjednika
 
4.ZBIRKA DRAGE MAGJERA I NADE OSTROGOVIĆ-MAGJER,
darovatelji Drago Magjer, Marga Magjer i Nada Ostrogović-Magjer, Trg Republike Hrvatske 10 ;
Drago Magjer (1895-1979), pravnik i kolekcionar umjetnina, Marga Magjer (1900-1967), učiteljica, prva supruga Drage Magjera,  Nada Ostrogović-Magjer (1911-2008), socijalna radnica, druga supruga Drage Magjera

5.ZBIRKA I KUĆA JOZE KLJAKOVIĆA,
darovatelj Jozo Kljaković, Centar za likovni odgoj grada Zagreba, Rokov perivoj 4;
Jozo Kljaković (1888-1969), slikar, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i publicist

6.ZBIRKA LJUBE PENIĆ, darovateljica Ljuba Penić, Muzej za umjetnost i obrt, Trg Republike Hrvatske 10;
Ljuba Penić (1896-1975), likovna umjetnica, kolekcionarka umjetnina

7.ZBIRKA “DR. IVANA RIBARA I CATE DUJŠIN-RIBAR”,
darovateljica Cata Dujšin-Ribar, Muzej grada Zagreba, Demetrova 3/II;
Cata Dujšin-Ribar (1897-1994), slikarica i pjesnikinja, nasljednica ostavštine supruga Dubravka Dujšina, glumca, redatelja i kazališnog pedagoga (1894-1947) i nasljednica ostavštine supruga dr. Ivana Ribara (1881-1968), odvjetnika i političara

 8.ZBIRKA NADE MIRJEVIĆ,
darovateljica Nada Mirjević, Stara gradska vijećnica, Ćirilometodska 5;
Nada Mirjević (1894-1976), nasljednica ostavštine iza odvjetnika i kolekcionara dr. Nikole Hofera (1871-1936) 

9.ZBIRKA GLAZBENIH AUTOMATA IVANA GERERSDORFERA,
darovatelj Ivan Gerersdorfer, Muzej Grada Zagreba, Opatička 20-22;
Ivan Gerersdorfer (1927-1993), urarski majstor, kolekcionar glazbenih automata

10.ZBIRKA VJENCESLAVA RICHTERA I NADE KAREŠ-RICHTER,
darovatelji Vjenceslav Richter i Nada Kareš-Richter, Muzej suvremene umjetnosti, Vrhovac 38a;
Vjenceslav Richter (1917-2002), arhitekt, urbanist, likovni umjetnik, scenograf i publicist i njegova supruga Nada Kareš-Richter, glumica (1926-2014)

11.ZBIRKA ZORE MAJER,
darovateljica Zora Majer, HAZU, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Opatička 18;
Zorka Martinović Majer (1903-1994), pjesnikinja i prevoditeljica, nasljednica supruga Vjekoslava Majera (1900-1975), književnika i pjesnika

12.ZBIRKA UMJETNINA TILLE DURIEUX, darovateljica Erika Dannhoff, Muzej Grada Zagreba, Opatička 20-22;
Erika Dannhoff iz Berlina (1909-1996), njemačka glumica i dramski i filmski pedagog, nasljednica ostavštine Tille Durieux (1880-1971), njemačke kazališne i filmske glumice koja je prije 2. svjetskog rata bježeći pred nacistima našla utočište u Zagrebu

13.ZBIRKA “MAJSTORSKA RADIONICA ZA RESTAURACIJU I GRADNJU GUDAČKIH INSTRUMENATA POKOJNOG FRANJE SCHNEIDERA”,
darovateljica Erna Schneider-Nikolić, Glazbena škola Pavla Markovca, Trg Republike Hrvatske 11;
Erna Schneider-Nikolić (1935-2012), profesorica engleskog jezika, kći Franje Schneidera (1903-1966), restauratora i graditelja gudačkih instrumenata

14.DIO OSTAVŠTINE MIROSLAVA KRLEŽE,
darovatelj dr. Krešimir Vranešić, Muzej grada Zagreba, Krležin Gvozd 23/I;
Dr. Krešimir Vranešić (1936-2017), liječnik, univerzalni nasljednik književnika i leksikografa Miroslava Krleže (1893-1981)

15.ZBIRKA “HRVATSKE SLIKARICE ROĐENE U 19. STOLJEĆU”,
darovatelj dr. Josip Kovačić, Aukcijska kuća Kontura, Radićeva 24
Dr. Josip Kovačić (1935-2017), književni teoretičar, kolekcionar umjetnina

16.SPOMEN ZBIRKA DR. VINKA PERČIĆA,
darovatelj dr. Vinko Perčić, Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4;
Dr. Vinko Perčić (1911-1989), liječnik, kolekcionar umjetnina

17.ZBIRKA MARTE I VILIMA SVEČNJAKA,
darovatelji Marta i Vilim Svečnjak, HAZU, Strossmayerova galerija starih majstora, Martićeva 41;
Vilim Svečnjak (1906-1993), slikar, ilustrator i scenograf i njegova supruga Marta (1903-1993), keramičarka i scenografkinja

18.FUNKCIONALNA KULTUROLOŠKA ZBIRKA NIKOLE MARČETIĆA,
darovatelj Nikola Marčetić, Etnografski muzej u Zagrebu, Trg Mažuranića 14;
Nikola Marčetić (1935-2017) književnik, prevoditelj i istraživač

19.AMBIJENTALNA ZBIRKA AKADEMSKOG KIPARA PROFESORA ROBERTA FRANGEŠA-MIHANOVIĆA,
darovateljica Ivana Frangeš, Muzej grada Zagreba, Rokov perivoj 2;
Ivana Frangeš (1919-1998), službenica u Hidrometeorološkom zavodu, snaha kipara i profesora na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu Roberta Frangeša-Mihanovića (1872-1940)

20.ZBIRKA LUTAKA U NARODNIM NOŠNJAMA IZ CIJELOGA SVI JETA LJEPOSLAVA PERINIĆA
darovatelj Ljeposlav Perinić, Etnografski muzej, Trg Mažuranića 14;
Ljeposlav Perinić (1922-2005), bankovni činovnik, kolekcionar lutaka, hrvatski iseljenik u Argentini

21.ZBIRKA BRANKA MAJERA I KATJE MATKOVIĆ-MAJER,
darovateljica Katja Matković-Majer, Muzej za umjetnost i obrt, Trg Republike Hrvatske 10;
Katja Matković-Majer (1916-2001), filmska montažerka, kolekcionarka umjetnina, supruga Branka Majera (1914-1989), filmskoga redatelja, novinara i scenarista, kolekcionara umjetnina

22.ZBIRKA SLIKARSKIH I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIH RADOVA UMJETNIKA, ARHITEKTA I URBANISTA JOSIPA SEISSELA,
darovateljica Silvana Seissel, Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17;
Silvana Seissel (1912-2010), pejzažna arhitektica, nasljednica ostavštine supruga Josipa Seissela (1904-1987), avangardnog umjetnika, urbanista i arhitekta

23.ZBIRKA MARIJE TOMLJENOVIĆ-VALEČIĆ,
darovateljica Marija Tomljenović-Valečić, Stara gradska vijećnica, Ćirilometodska 5;
Marija Tomljenović-Valečić (1914-2007), profesorica matematike i fizike

24.ZBIRKA DR. VERE HORVAT-PINTARIĆ,
darovateljica dr. Vera Horvat-Pintarić
Vera Horvat-Pintarić (1926-) povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka, sveučilišna profesorica  

25.ZBIRKA UMJETNIČKIH DJELA AKADEMSKOG SLIKARA JOSIPA CRNOBORIJA, darovatelj Josip Crnobori, Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4
Josip Crnobori (1907-2005), akad. slikar

26.ZBIRKA TRADICIONALNIH AFRIČKIH UMJETNINA DRAGE MUVRINA, darovatelj Drago Muvrin
Drago Muvrin (1936-), arhitekt, publicist, kolekcionar umjetnina

27. ZBIRKA STARE AMBALAŽE DR. ANTE RODINA, darovatelji dr. Ante Rodin i Ana Rodin, Muzej grada Zagreba, Opatička 20
Dr. Ante Rodin (1930-2005), kemičar tehnolog, ambalažer, znanstveni istraživač s područja ambalaže i pakiranja i kolekcionar ambalaže i njegova supruga Ana Rodin, medicinska sestra (1936-2009)

28. ZBIRKA UMJETNIČKIH RADOVA SLIKARA, GRAFIČARA I RESTAURATORA JOSIPA RESTEKA, darovateljica Blanka Restek, Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4
Blanka Restek (1926-2019) učiteljica, primijenjena umjetnica, nasljednica ostavštine supruga Josipa Resteka (1915-1987), slikara, grafičara i restauratora

29. ZBIRKA SKULPTURA AKADEMSKOG KIPARA ZLATKA ZLATIĆA, darovatelj Zlatko Zlatić, HAZU, Gliptoteka, Medvedgradska 2, Zlatko Zlatić (1933-2019), akad. kipar

30. GALERIJA TOMISLAV OSTOJA, darovatelj Tomislav Ostoja, Opatička 6, Tomislav Ostoja (1931-), akademski kipar