landing

Kultura


Grad Zagreb ponosi se svojim brojnim kulturnim i umjetničkim aktivnostima čime zasluženo nosi titulu kulturnog središta Republike Hrvatske. U Zagrebu se godišnje realizira više od 5000 kulturnih i umjetničkih događanja, što Zagreb čini živom pozornicom koja njeguje i promovira kulturu i umjetnost.

Gradski ured za kulturu svake godine utvrđuje Program javnih potreba u kulturi za koje se osiguravaju sredstva iz gradskog proračuna, a koji se odnosi na kulturne djelatnosti i poslove te akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Zagreb:
 
1. djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb;
2. programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija;
3. programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti;
4. programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;
5. projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti;
6. programe izložbi, akcija i manifestacija u muzejskoj djelatnosti;
7. programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Zagreb;
8. programe i projekte u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije i
produkciju autorskih filmova svih vrsta audiovizualnih zapisa i filmsko nakladništvo;
9. programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma;
10. programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
11. programe zaštite knjižnične, muzejske i kazališne građe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb, te otkupa umjetnina spomeničkog značenja;
12. programe međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih područja.
 
Program javnih potreba u kulturi ostvaruju javne ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, umjetničke akademije, samostalni umjetnici, izdavačke kuće, trgovačka društva te ostali subjekti u kulturi koji svojom produkcijom u području kulture i umjetnost zadovoljavaju javne potrebe u kulturi na području Grada Zagreba. Gostovanjima zagrebačkih umjetnika, ansambala i projekata predstavlja se hrvatska kultura u svijetu, a Grad Zagreb se potvrđuje kao respektabilna europska kulturna metropola.