clanak False

Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025.

06.02.2023.
Nasilje u obitelji je jedno od težih rodno utemeljenih oblika nasilja, diskriminacije i kršenja prava žena kao najčešćih žrtava nasilja u obitelji te krajnje neprihvatljiv oblik kršenja prava i interesa djeteta, bilo da su žrtve ili njegovi svjedoci.
Grad Zagreb razvija i podržava lokalni sustav podrške i zaštite žrtava nasilja u obitelji te posebnu pozornost posvećuje poštivanju prava djece i ženskih ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Gradska skupština Grada Zagreba na 19. sjednici 26. siječnja 2023., donijela je Zagrebačku strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025. temeljenu na Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i Povelji Europske unije o temeljnim pravima, nadovezujući se na provedbu prethodna tri strateška dokumenta na ovom području u razdobljima 2008. – 2010., 2011. – 2016. i 2018. – 2022.
Nova Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji sadrži 21 mjeru i 6 područja djelovanja:
1. Prevencija nasilja u obitelji
2. Podrška žrtvama nasilja u obitelji
3. Podrška posebno ranjivim skupinama žrtava nasilja u obitelji
4. Psihosocijalni tretman počinitelja i počiniteljica nasilja u obitelji
5. Unaprjeđenje međuresorne suradnje i izobrazba stručnjakinja i stručnjaka koje/i rade u području zaštite od nasilja u obitelji
6. Senzibilizacija javnosti