clanak False

Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022.

31.10.2018.
Vlada Republike Hrvatske 22. rujna 2017. godine donijela je Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine uzimajući u obzir da je borba protiv nasilja u obitelji i unapređenje kvalitete života žrtava nasilja dugoročan proces koji zahtjeva međusobnu suradnju svih nadležnih tijela. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave označene su u Nacionalnoj strategiji kao nositelji i/ili sunositelji pojedinih mjera te su dužne izraditi propise za provedbu mjera iz svoje nadležnosti i uvrstiti ih u svoje godišnje planove i proračune.
Gradska skupština Grada Zagreba 13. rujna 2018. godine donijela je Zagrebačku strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18)
Pravni okvir Zagrebačke strategije čini Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022., a mjere Zagrebačke strategije usklađene su i s Konvencijom Vijeća Europe o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.
Provedba Zagrebačka strategija jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010. (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/08) te Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/11) ukazala je na važnost daljnje provedbe zbrinjavanja i potpore žrtvama nasilja u obitelji, osiguranja kontinuirane financijske podrške skloništima i savjetovalištima za žrtve obiteljskog nasilja, mjera prevencije, informiranja i senzibilizacije javnosti te međuresornu suradnju na ovom području.
 
Svrha i ciljevi Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. godine zadani su kroz sedam područja djelovanja:
1. prevencija nasilja u obitelji,
2. zbrinjavanje i potpora žrtvama nasilja u obitelji,
3. psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji,
4. unapređenje međuresorne suradnje,
5. izobrazba stručnjaka koji rade na području zaštite od nasilja u obitelji,
6. senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji,
7. zaštita posebno osjetljivih skupina žrtava nasilja u obitelji.