clanak False

Besplatni prijevoz

02.01.2023.

02.01.2023.
Nezaposlena osoba pravo na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu ZET-a može ostvariti na način i pod uvjetima propisanim odredbama članka 3., članka 4. i članka 37. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba  22/22, 29/22, 8/23, 30/23 i 39/23 – pročišćeni tekst).

Pravo može ostvariti nezaposlena osoba, kada su kumulativno stečeni slijedeći uvjeti:

- prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu
- uredna prijava kod nadležne službe za zapošljavanje u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva
- ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi
- ako su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva, ostvareni u 2022. godini, jednaki ili manji od 265,45 eura (2.000,00 kuna).

Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje na priloženom obrascu.  (obrazac zahtjeva)

Popunjenom i potpisanom zahtjevu treba priložiti:

- uredno popunjeni i potpisani obrazac izjave o članovima kućanstva, (obrazac izjave)
- obostrane preslike osobnih iskaznica za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 18 godina.

Sukladno čl. 3. Odluke o socijalnoj skrbi, zahtjev  mogu podnijeti i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem u Gradu Zagrebu, te članovi obitelji azilanata i članovi obitelji stranaca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, a kojima je međunarodna zaštita odobrena sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.


NAPOMENA:

Korisnici prava na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu ZET-a za nezaposlene osobe, kojima je besplatni prijevoz odobren tijekom 2022. godine, dužni su radi obnavljanja prava, od 1. ožujka 2023. do najkasnije 31. svibnja 2023. predati:


• NOVI UREDNO POPUNJENI ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BESPLATNU MJESEČNU POKAZNU KARTU ZET-A
• POTPISANU I POPUNJENU IZJAVU O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

Zahtjevi se mogu predavati u uredovno vrijeme
• ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 – 15.30 sati
• utorak i četvrtak od 8.00 – 18.00 sati

u pisarnicama gradske uprave Grada Zagreba, na slijedećim lokacijama:

- PU Centar – Ilica 25
- PU Črnomerec – Trg Francuske Republike 15
- PU Dubrava – Dubrava 49
- PU Maksimir – Petrova 116
- PU Medveščak – Draškovićeva 15
- PU Pešćenica – Zapoljska 1
- PU Novi Zagreb – Avenija Dubrovnik 12
- PU Sesvete – Trg Dragutina Domjanića 4
- PU Susedgrad – Sigetje 2
- PU Trešnjevka – Park Stara Trešnjevka 2
- PU Trnje – Ulica Grada Vukovara 56 a

UVID U POPIS ODOBRENIH  I ODBIJENIH  ZAHTJEVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA MOŽE OSTVARITI NA ADRESI U ZAGREBU, ZAPOLJSKA 1 (PU PEŠČENICA), SOBA 102.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu ZET-a i Obrazac izjave o sastavu kućanstva dostupni su u svim pisarnicama Područnih ureda gradske uprave i na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr „Socijalna prava“).

Za sve upite na raspolaganju je:

tel. 610 0284
fax 610 0229
e-mail:  geos@zagreb.hr