clanak False

Potvrde o uzdržavanju i sastavu kućanstva

02.01.2023.
IZDAVANJE POTVRDA O OBITELJSKOM STATUSU (SASTAVU KUĆANSTVA) I POTVRDA O UZDRŽAVANJU ODNOSNO POTVRĐIVANJE IZJAVA O UZDRŽAVANJU GRAĐANIMA KOJI RADE U INOZEMSTVU, A UZDRŽAVAJU ČLANOVE OBITELJI U RH
  • potvrde o obiteljskom statusu (sastavu kućanstva) i potvrde o uzdržavanju izdaju se na zahtjev osobe koje radi u inozemstvu, a koja u skladu sa zakonima domicilne države, s naslova svog radnopravnog statusa ima pravni interes ostvariti poreznu olakšicu ili druga prava temeljem činjenice uzdržavanja članova obitelji koji borave u Republici Hrvatskoj,
  • zahtjev se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad, Odsjeku za obrtni registar i registar udruga sindikata i poslodavaca, Zagreb, Zapoljska 1,

IZDAVANJE POTVRDA O OBITELJSKOM STATUSU (SASTAVU KUĆANSTVA)
           
  • Zahtjev se podnosi u mjestu u kojem podnosioc i uzdržavani članovi obitelji imaju prebivalište i istu adresu stanovanja. (izdaje ga Ured - u prilogu)
  • Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje nadležno je upravno tijelo za izdavanje navedene potvrde podnosiocu koji kao i uzdržavani članovi obitelji ima u Gradu Zagrebu prebivalište i istu adresu stanovanja.

Uz zahtjev se prilažu slijedeće isprave:
  • osobne iskaznice ili putovnice - za sve punoljetne članove kućanstva, izvornici i preslike,
  • vjenčani list - ne stariji od 6 mjeseci - izvornik i preslika,
  • rodni list - za sve članove kućanstva - izvornik i preslika
 
IZDAVANJE POTVRDA O UZDRŽAVANJU ODNOSNO POTVRĐIVANJE IZJAVA O UZDRŽAVANJU ZA KALENDARSKU GODINU .......