lista bez dat + 157275

ITU - Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb

Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, referentne oznake: KK.07.4.2.18, objavljen 26. srpnja 2019.
 
Cilj Poziva jest izgradnja, prilagodba i modernizacija biciklističke infrastrukture na području UA Zagreb namijenjene javnoj upotrebi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš na području UA Zagreb. Biciklistička infrastruktura pridonijet će boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na području UA Zagreb, većem korištenju javnih sredstava prijevoza kroz nadovezivanje biciklističkih infrastruktura na linije javnog prijevoza i stvaranju pretpostavki za multimodalni prijevoz, prostorno funkcionalnoj integraciji biciklističko-pješačkog prometa na području cijele UA Zagreb te povećanju sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu. Također, na ovaj način pridonisi se i smanjenju emisije CO2 i negativnog utjecaja na okoliš.
 
Poziv je otvoren do 30. lipnja 2020.
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava jest 41.365.464,85 kuna, a najviša stopa sufinanciranja jest 85 %.
Prihvatljivi prijavitelj jesu jedinice lokalne samouprave s područja Urbane aglomeracije Zagreb.
Prihvatljivi partneri jesu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Urbane aglomeracije Zagreb.

IZMJENA:
Izmjenom natječajne dokumentacije produžen je rok za podnošenje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, referentna oznaka: KK.07.4.2.18, do 30. prosinca 2020. godine te je povećana alokacija sa 41.365.464,85 kuna na 47.622.944,85 kuna.

 Više informacija o samom Pozivu možete pronaći na poveznicama:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/itu-sustav-biciklistickih-staza-urbane-aglomeracije-zagreb/
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=b7107dc1-3ec0-4995-9ad9-4e46a05c8eb7