clanak False

ITU - „Zagreb za inovacije“ StartUp Factory Zagreb - faza II

17.05.2021.
Poziv u modalitetu izravne dodjele (bespovratna sredstva) „Zagreb za inovacije“ StartUp Factory Zagreb - faza II, referentne oznake: KK.03.1.2.27, objavljen je 29. rujna 2020.
 
Cilj Poziva jest omogućiti proširenje i unaprjeđenje usluga za poduzetnike na području Urbane aglomeracije Zagreb kroz razvoj poduzetničke potporne infrastrukture te samim time i unaprjeđenje poduzetničkog okruženja i jačanje poduzetničkih kompetencija. Osim toga, ovaj Poziv u cilju ima i olakšati pristup izvorima financiranja, ali i pružiti podršku poduzetnicima prilikom pretvaranja njihove poduzetničke ideje u završeni proizvod ili uslugu.
 
Predmetni Projekt predstavlja drugu fazu investicijskog projekta StartUp Factory Zagreb – inkubator za visoke tehnologije, koji je bio financiran sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., i u sklopu kojeg je uređeno i opremljeno područje prvog kata paviljona 12 Zagrebačkog velesajma. I prva faza ovog Projekta provodila se u cilju stvaranja prostornih kapaciteta za inkubacijski dio, akcelerator, te šest visokotehnoloških centara, čime je omogućen i dodatno osnažen razvoj tehnološki orijentiranog poduzetništva zagrebačke aglomeracije.
 
Naime, za rast industrijske i poduzetničke konkurentnosti nužno je uključiti se u globalne tehnološke tokove i osigurati sve potrebne preduvjete za konkurentnost u visokotehnološkoj industriji. U Republici Hrvatskoj poduzetnici trenutačno nemaju adekvatnu institucionalnu podršku (kroz ponudu poduzetničke potporne infrastrukture) na tragu ovog koncepta, što se predmetnim Projektom namjerava efektno riješiti. 
 
Provođenjem druge faze Projekta  planira se pokrenuti i sljedeća faza razvoja, odnosno proširivanje poduzetničkog inkubatora na prizemlje i međukatove paviljona 12, uz potpuno uređenje i opremanje navedenog prostora te neophodnu obnovu zgrade u cilju energetske učinkovitosti.
 
Poziv je zatvoren  16. studenoga 2020.
 
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava bio je 88.583.469,32 kuna, uz najvišu stopu sufinanciranja od 85 %.
 
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva jest Grad Zagreb.
 
Više informacija o samom Pozivu možete pronaći na poveznicama:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=7a4df92c-c8c0-4995-977d-8879d538f49a