clanak False

Javni poziv za predlaganje jednog člana/ice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse – objavljeno u Večernjem listu 18. srpnja 2019.

18.07.2019.


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KULTURU
Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine broj 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04, 7/09 i 16/13), objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
za predlaganje jednog člana/ice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse
Pozivaju se javne gradske ustanove kulture, udruge i druge pravne osobe s područja kulture i umjetnosti i samostalni/e umjetnici/e na podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata/kinja za izbor jednog člana/ice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse  koje je osnovano u Gradu Zagrebu.
 
Za člana/icu Vijeća imenuju se kulturni/e djelatnici/e i umjetnici/e te drugi/e stručnjaci/kinje koji/e svojim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.
 
Prijedlozi, sa životopisima kandidata/kinja i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva na adresu:
 
Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu, 10 000 Zagreb, Ilica 25 s naznakom:
 
„ Prijedlozi kandidata/kinja za imenovanje člana/ice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse“
 

Javni pozivi