clanak False

Javni poziv za zakup prostora za potrebe proširenja kapaciteta dječjih vrtića

06.09.2022.

Grad Zagreb objavljuje Poziv za iskazivanje interesa radi zakupa objekata javne i društvene-predškolske namjene ili zakupa poslovnih objekata za namjenu dječjeg vrtića na području Grada Zagreba, za potrebe proširenja kapaciteta ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu.

Pisane ponude s dokumentacijom predaju se neposredno u pisarnici Područnog ureda Centar, Zagreb, Ilica 25, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD ZAGREB – GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE, Zagreb, Ilica 25.

Poziv ostaje otvoren do opoziva, a najkasnije do 31. prosinca 2024.

Detalji Poziva nalaze se na poveznici.
 

Pitanja i odgovori

Trenutno nema pitanja.