clanak False

Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

06.02.2024.
Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22, 14/23, 15/23; u daljnjem tekstu Kolektivni ugovor) na snazi je od 1. siječnja 2023. godine. Kolektivnom ugovoru i njegovim dodacima možete pristupiti klikom na brojeve Službenog glasnika iznad.

Zajednička komisija:
 • daje tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora;
 • prati izvršavanje Kolektivnog ugovora i izvještava obje strane o kršenju Kolektivnog ugovora;
 • obavlja druge poslove određene Kolektivnim ugovorom.
           
U Zajedničku komisiju svaka ugovorna strana imenuje po dva predstavnika i njihove zamjenike. Slijedom navedenog, članice i članovi komisije su:
 • za članice Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Grada Zagreba kao osnivača:
 • Mihaela Adamović, voditeljica Odjela za upravno-pravne poslove,
 • Martina Glasnović, voditeljica Odjela za predškolski odgoj i obrazovanje.
 • za zamjenike članica Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Grada Zagreba kao osnivača:
 • Krešo Tomljenović, ravnatelj Dječjeg vrtića „Izvor“,
 • Martina Jelić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Vjeverica“.
 • za članove Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Sindikalne strane potpisnice Kolektivnog ugovora:
 • Iskra Vostrel Prpić, predsjednica Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske,
 • Slaven Vukašinec, tajnik Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske. 
 • za zamjenike članova Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Sindikalne strane potpisnice Kolektivnog ugovora:
 • Božica Žilić, predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske,
 • Tatjana Vitas, povjerenica Sindikata odgoja i obrazovanja Hrvatske.
 
Predsjednica Zajedničke komisije je Martina Glasnović, a zamjenica predsjednice je Iskra Vostrel Prpić. Za tajnicu Zajedničke komisije imenovan je Hrvoje Bareta, upravni savjetnik za predškolski odgoj i obrazovanje.

Sjedište Zajedničke komisije je pri Gradskom uredu za obrazovanje, koji obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije. Zajednička komisija djeluje sukladno Poslovniku o radu (poveznica).

Odluke u formi tumačenja, Komisija donosi većinom glasova svih članova Komisije. Ako se Komisija ne može složiti u tumačenju odredaba Kolektivnog ugovora, tumačenje će povjeriti neutralnom stručnjaku. Prigodom izbora neutralnog stručnjaka i određivanja rokova za donošenje odluka, odgovarajuće će se primijeniti odredbe Kolektivnog ugovora o mirovnom vijeću. Tumačenje neutralnog stručnjaka Komisija je dužna prihvatiti kao svoje tumačenje i tako ga prezentirati.

Upiti za tumačenje podnose se isključivo na obrascu kojeg možete preuzeti na poveznici.

Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, Ilica 25, 10000 Zagreb, odnosno na adresi elektroničke pošte: gu-osm@zagreb.hr i obrazovanje@zagreb.hr .
Upiti se urudžbiraju i razmatraju na sjednicama Zajedničke komisije prema redoslijedu primitka. Tumačenja Zajedničke komisije redovito se objavljuju na mrežnoj stranici Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
 

Tumačenja Kolektivnog ugovora

Tumačenja kolektivnog ugovora, razvrstano po člancima koji se tumače, možete preuzeti klikom na svaki pojedini članak niže.  Sva tumačenja objedinjeno možete preuzeti klikom ovdje