clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 27.02.2023. godine do 03.03.2023. godine

06.03.2023.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME, klasa: 406-05/22-003/4428
Tvrtka: CITUS D.O.O., POLJANA VLADIMIRA NJEGOVANA 2, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.488,00 eura
 
GODIŠNJE ODRŽAVANJE UZV UREĐAJA PROIZVOĐAČA PHILIPS MEDICAL, klasa: 406-05/22-003/4617
Tvrtka: ARBOR MEDICAL D.O.O., BANI 75, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.215,00 eura
 
STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU NAD IZVOĐENJEM RADOVA UREĐENJA PRIVREMENOG SKLADIŠTA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RESNIK, klasa: 406-05/22-003/4928
Tvrtka: BOLD D.O.O., KSAVER 26, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.640,00 eura
 
PRIKOLICE, klasa: 406-05/22-003/4229
Tvrtka: TORBARINA D.O.O., ODRANSKA 9, 10412 DONJA LOMNICA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 24.370,56 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE VODOOPSKRBNE MREŽE: IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŠAFRANI ODVOJAK DO K.BR. 9, klasa: 406-05/22-003/4104
Tvrtka: MAŠINOPROJEKT D.O.O., BRAĆE DOMANY 8, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.512,58 eura
 
SREDSTVA ZA ZAŠTITU, ODMAŠĆIVANJE I SKIDANJE PREMAZA, klasa: 406-05/22-003/4680
Tvrtka: SMIT COMMERCE D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA 9b, 10255 GORNJI STUPNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.188,87 eura
 
OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA PRENAMJENE PROSTORA MJESNOG ODBORA SESVETSKA SELNICA U PODRUČNI OBJEKT DJEČJEG VRTIĆA "EN TEN TINI", klasa: 406-05/23-017/22
Tvrtka: NATILLUM D.O.O., TENINA ULICA 4, 32100 VINKOVCI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 770,00 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji