clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 28.08.2023. godine do 01.09.2023. godine

01.09.2023.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB – ISTOK- UREĐENJE POSTOJEĆIH DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA, klasa: 406-05/23-003/1991
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.100,00 eura
 
KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZGRADNJE ULICE FRANA FOLNEGOVIĆA, klasa: 406-05/23-003/2099
Tvrtka: TEHNOZAŠTITA D.O.O., BUZINSKI PRILAZ 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 650,00 eura
 
USLUGA PROVEDBE RADIONICA O KLIMATSKIM PROMJENAMA ZA POTREBE EU PROJEKTA "FOOD WAVE - EMPOWERING URBAN YOUTH FOR CLIMATE CHANGE", klasa: 406-05/23-017/133
Tvrtka: INSTITUT ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE ODNOSE, ULICA LJUDEVITA FARKAŠA VUKOTINOVIĆA 2, 10001 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 910,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI TRNJE, MAKSIMIR I BREZOVICA-PUT IZMEĐU UL. KOSTENJAKI I ZADVORSKO-JAVNI KANAL, klasa: 406-05/23-003/2524
Tvrtka: PRONGRAD BIRO D.O.O., MARIJE RADIĆ 2, 10090 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 600,00 eura
 
EVIDENTIRANJE IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTNIH CESTA PODRUČJA OBUHVAĆENOG POSTUPKOM OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE K.O. SESVETE, klasa: 406-05/23-003/2293
Tvrtka: LAND MAPPING D.O.O., HRVATSKE MORNARICE 2, 21000 SPLIT
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.683,21 eura
 
EVIDENTIRANJE IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTNIH CESTA PODRUČJA OBUHVAĆENOG POSTUPKOM OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE K.O. VRAPČE, klasa: 406-05/23-003/2292
Tvrtka: LAND MAPPING D.O.O., HRVATSKE MORNARICE 2, 21000 SPLIT
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.428,51 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - ČUČERSKA CESTA 362-370 - JAVNI KANAL, klasa: 406-05/23-003/2166
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.740,00 eura
 
OBRASCI ZA LICENCIJE, POTVRDE I DOZVOLE CESTOVNIH PRIJEVOZNIKA - Nabava obrazaca za potrebe Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, klasa: 406-05/23-003/2556
Tvrtka: AUGUSTINI D.O.O., BANI 102, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.188,60 eura
 
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE CERJE, klasa: 406-05/23-017/138
Tvrtka: SOLARNI PROJEKTI D.O.O., ULICA STJEPANA RADIĆA 29, 31000 OSIJEK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.210,00 eura
 
USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKA SPREMNIKA, klasa: 406-05/23-003/2639
Tvrtka: MC ČIŠĆENJE D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 13A, 44000 SISAK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 11.160,00 eura
 
IZRADA PROMIDŽBENIH MATERIJALA ZA POTREBE PROJEKTA SOLIZAG - promo video i fotografije, klasa: 406-05/23-017/135
Tvrtka: FACIT-MAR D.O.O., HAVIDIĆEVA 2A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.460,00 eura
 
IZRADA PROMIDŽBENIH MATERIJALA ZA POTREBE PROJEKTA SOLIZAG - promotivna brošura i letak, klasa: 406-05/23-017/136
Tvrtka: MICHEL D.O.O., ZAGREBAČKA CESTA 143A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.348,00 eura
 
JEDNOKRATNI NEKEMIJSKI MEDICINSKI I HEMATOLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL, klasa: 406-05/23-003/2023
Tvrtka: MEDICAL INTERTRADE D.O.O., FRANJE TUĐMANA 3, 10431 SVETA NEDELJA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 27.328,20 eura
 
USLUGA ENERGETSKOG PREGLEDA ZA VELIKA PODUZEĆA, klasa: 406-05/23-003/2204
Tvrtka: ALEA FORMA D.O.O., SAVICA I. 149A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.912,00 eura
 
NABAVA LAMPIONA ZA POTREBE VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI I MJESNIH ODBORA, klasa: 406-05/23-003/1086
Tvrtka: MARINO-LUČKO D.O.O., FRANJE PUŠKARIĆA 102B, 10250 LUČKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.433,99 eura
 
NABAVA PROMIDŽBENOG MATERIJALA ZA PROJEKT IZGRADNJE, DOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PREDŠKOLSKIH USTANOVA, klasa: 406-05/23-017/143
Tvrtka: PRINTSHOP D.O.O., GRGURA BUDISLAVIĆA 135, 23000 ZADAR
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.635,00 eura
 
OBVEZNA PERIODIČNA ISPITIVANJA SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU, ZAKONU O ZAŠTITI OD POŽARA I ZAKONU O MJERITELJSTVU, klasa: 406-05/23-003/2158
Tvrtka: ADRIA GRUPA D.O.O., HEINZELOVA 53/A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.890,50 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji