clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 03.07.2023. godine do 7.07.2023. godine

07.07.2023.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I JAVNIH OBJEKATA  NA PODRUČJU GRADSKIH ČETVRTI TRNJE, MAKSIMIR I TREŠNJEVKA - SJEVER- GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR- PETROVA ULICA I ULICA JOSIPA ROČIĆA- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU KRIŽANJA, klasa: 406-05/23-003/1272
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.430,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - ULICA MARIJE SNIJEŽNE OD K.BR. 92 DO 110, klasa: 406-05/23-003/1819
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.410,00 eura
 
RADOVI NA UREĐIVANJU PROMETNICE S NOGOSTUPOM U POTOČKOJ CESTI, klasa: 406-05/23-003/1739
Tvrtka: MAGBA GRADNJA D.O.O., FERKI 4, 10253 DONJI DRAGONOŽEC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 30.783,68 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKE RADOVE U OBJEKTIMA DJEČJIH VRTIĆA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, klasa: 406-05/23-003/361
Tvrtka: BIM CONCEPT D.O.O., ZAGREBAČKA CESTA 143A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.850,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE OBJEKATA MJESNIH ODBORA U GRADSKOJ ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE, klasa: 406-05/23-003/1742
Tvrtka: KONTURA-PROJEKT D.O.O., OSTROGOVIĆEVA 12, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.443,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I JAVNIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK- PERIVOJ SREDIŠĆE, PARK SRC UTRINE I OŠ SREDIŠĆE, klasa: 406-05/23-003/1755
Tvrtka: KONTURA-PROJEKT D.O.O., OSTROGOVIĆEVA 12, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.899,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB – ISTOK- UREĐENJE POSTOJEĆIH POVRŠINA PARKOVA ZA PSE, klasa: 406-05/23-003/1855
Tvrtka: GEODESIGN J.D.O.O., KAMENITI STOL 21, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.800,00 eura
 
RADOVI NA UREĐIVANJU PROMETNICA S NOGOSTUPOM NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI TRNJE- ČAZMANSKA ULICA, klasa: 406-05/23-003/1738
Tvrtka: OLM INFRA D.O.O., GRADIŠĆANSKA ULICA 30, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.610,78 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I JAVNIH OBJEKATA  NA PODRUČJU GRADSKIH ČETVRTI TRNJE, MAKSIMIR I TREŠNJEVKA - SJEVER- GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR, SPOJ ULICA PRISOJ I BUKOVAČKA CESTA-STEPENICE I RAMPA ZA BICIKLE, klasa: 406-05/23-003/1589
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.800,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UREĐIVANJA PROMETNICA U GRADU ZAGREBU-PEHLJINSKA-BRANIMIROVA, klasa: 406-05/23-003/1676
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.800,00 eura
 
TKANINA ZA TAPECIRANJE SJEDALA U VOZILIMA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA, klasa: 406-05/23-003/1524
Tvrtka: PAN - PROM D.O.O., MARTIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.900,80 eura
 
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI ZA POSTAVU PLASTENIKA ZA CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, klasa: 406-05/23-003/895
Tvrtka: MODERNI ALATI I STROJEVI D.O.O., ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 42.259,50 eura
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA KRUŽNOG TOKA MIŠEVEČKA I ULICA GRADA CHICAGA S IZVEDBOM NOGOSTUPA, klasa: 406-05/23-003/1924
Tvrtka: TRASA ADRIA D.O.O., IVANA STOŽIRA 6, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.900,00eura
 
IZRADA PROMETNOG ELABORATA ZA POSTAVU PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE   - MO KAŠINA, klasa: 406-05/23-003/1273
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.450,00 eura
 
RADOVI NA ZAMJENI OPREME U UPS UREĐAJIMA U OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE, klasa: 406-05/23-003/1671
Tvrtka: ENERGY CENTAR PLUS D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 21, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 39.880,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD UGRADNJOM PODZEMNIH SPREMNIKA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa: 406-05/23-003/2003
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.500,00 eura
 
RADOVI NA UREĐIVANJU OBJEKTA MJESNOG ODBORA GORANEC, klasa: 406-05/23-003/1990
Tvrtka: FOTON PROMET D.O.O., A.ŠENOE 25, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.920,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UREĐIVANJA PROMETNICA U GRADU ZAGREBU - HRGOVIĆI-JARUNSKA I GOLIKOVA-TOMISLAVOVA, klasa: 406-05/23-003/1874
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.710,00 eura
 
USLUGA STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA BICIKLISTIČKE MAGISTRALE ZAGREB-ISTOK (1201 M), klasa: 406-05/23-003/1662
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.150,00 eura
 
OPTIMIZACIJA POTROŠNJE VODE U JAVNIM USTANOVAMA GRADA ZAGREBA - FAZA 2, klasa: 406-05/23-003/1702
Tvrtka: AQUA SPECIJAL D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 236, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.500,00 eura
 
GEODETSKE USLUGE ZA POTREBE UGRADNJE PODZEMNIH SPREMNIKA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa: 406-05/23-003/2002
Tvrtka: GEO ALFA D.O.O., ALEJA JAVORA 72, 10040 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.900,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB – ISTOK- JAKUŠEVEC, K.Č.BR. 328/1 K.O. JAKUŠEVEC, klasa: 406-05/23-003/1853
Tvrtka: KONTROL PROJEKT D.O.O., REPIŠĆE 11A, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.500,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I JAVNIH OBJEKATA  NA PODRUČJU GRADSKIH ČETVRTI TRNJE, MAKSIMIR I TREŠNJEVKA - SJEVER - ULICA ZINKE KUNC, klasa: 406-05/23-003/1805
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.500,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I JAVNIH KANALA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI TRNJE, MAKSIMIR I BREZOVICA-ULICA ŠIRANOVIĆI ODV. K.BR. 34, klasa: 406-05/23-003/1673
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.560,00 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji