clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 18.12.2023. godine do 22.12.2023. godine

22.12.2023.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
KRAJOBRAZNO UREĐENJE NA K.Č.BR. 4188, K.O.MARKUŠEVEČKI POPOVEC, GRADSKA ČETVRT PODSLJEME, klasa: 406-05/23-003/2870
Tvrtka: KULTURA PROSTORA D.O.O., M. DIVKOVIĆA 1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 32.860,04 eura
 
USLUGA NADOGRADNJE I ODRŽAVANJA WEB SERVISA PRISTUPAČNI ZAGREB, klasa: 406-05/23-003/4234
Tvrtka: NOTUS IT D.O.O., DEANOVEČKA 2, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 21.290,00 eura
 
NABAVA PROMOTIVNIH MATERIJALA ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM, klasa: 406-05/23-003/4573
Tvrtka: GRAFING, VL. SINIŠA CIZEL, OLIPSKA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 163,80 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA – DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE 2024., klasa: 406-05/23-003/4330
Tvrtka: GIM D.O.O., ILICA 92/I, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 750,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC - JAVNOPROMETNE POVRŠINE 2024., klasa: 406-05/23-003/4321
Tvrtka: PRVING BABIĆ J.D.O.O., BELE BARTOKA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.240,00 eura
 
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA – Projektiranje javne rasvjete u Ulici Antuna Šoljana 7 – 7A, klasa: 406-05/23-003/4093
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., SAMOBORSKA CESTA 147, 10090 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 2.468,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA - OZELENJIVANJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa: 406-05/23-003/4155
Tvrtka: LIPA L.P. D.O.O., BANSKI VINOGRADI 28A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 14.444,44 eura
 
NABAVA STROJA ZA DIGITALNI TISAK ŠKOLE ZA GRAFIKU, DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU, klasa: 406-05/23-003/4732
Tvrtka: EUROCOP D.O.O., NOVAKI, SIGET 21, 10431 SVETA NEDELJA
Cijena ponude (bez PDV-a): 15.590,00 eura
 
NABAVA I UGRADNJA ORMARA U DJEČJEM VRTIĆU "SREDNJACI", klasa: 406-05/23-003/5018
Tvrtka: SLIV OPREMA D.O.O., REMETINEČKI GAJ 20A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 9.016,00 eura
 
PRIKOLICE, klasa: 406-05/23-003/5124
Tvrtka: KOKOT AGRO D.O.O., TREŠNJEVKA 22, 10450 JASTREBARSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): 19.920,00 eura
 
NABAVA ELEKTROTEHNIČKIH UREĐAJA I OPREME ZA PRVU TEHNIČKU ŠKOLU TESLA, klasa: 406-05/23-003/4315
Tvrtka: G.D. DIZAJN, OBRT ZA RAČUNALSTVO, USLUGE I TRGOVINU, KRAJIŠKA 17, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 24.055,39 eura
 
NABAVA SENZORA ZA KONTROLU KVALITETE ZRAKA, klasa: 406-05/23-003/4622
Tvrtka: SMART SENSE D.O.O., ZAGREBAČKA CESTA 145A, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 5.616,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK - JAVNOPROMETNE POVRŠINE 2024., klasa: 406-05/23-003/4188
Tvrtka: VJEŠTAK BAN D.O.O., KUZMINEČKA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 1.800,00 eura
 
NABAVA OPREME ZA PRAONICU I KUHINJU UČENIČKOG DOMA IVANA MAŽURANIĆA, klasa: 406-05/23-003/4734
Tvrtka: OPREMA RADMAN D.O.O., VELIKOPOLJSKA 29, 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA
Cijena ponude (bez PDV-a): 14.750,00 eura
 
NABAVA ALATA I KUHINJSKE OPREME ZA POTREBE UČENIČKOG DOMA ANTE BRUNE BUŠIĆA, klasa: 406-05/23-003/4725
Tvrtka: OPREMA RADMAN D.O.O., VELIKOPOLJSKA 29, 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA
Cijena ponude (bez PDV-a): 9.126,00 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI SESVETE – DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE 2024., klasa: 406-05/23-003/3963
Tvrtka: PRVING BABIĆ J.D.O.O., BELE BARTOKA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 700,00 eura
 
OPREMANJE UREDA U UPRAVNOJ ŠKOLI ZAGREB, klasa: 406-05/23-003/4558
Tvrtka: DIREKT PROJEKT D.O.O., ČRNA VODA  2, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 16.018,00 eura
 
RASHLADNE KOMORE ZA MRTVAČNICE, klasa: 406-05/23-003/5123
Tvrtka: SENTA D.O.O., SVETOKRIŠKA ULICA 17, 48260 KRIŽEVCI
Cijena ponude (bez PDV-a): 25.020,00 eura
 
OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA PRENAMJENE PROSTORA MJESNOG ODBORA CERJE U OBJEKT DJEČJEG VRTIĆA "LEPTIR", klasa: 406-05/23-017/256
Tvrtka: TEHNOZAŠTITA D.O.O., BUZINSKI PRILAZ 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 720,00 eura
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I OBJEKATA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA - ŠAŠINOVEČKA I ČUČERSKA CESTA, klasa: 406-05/23-003/3748
Tvrtka: ITER PLAN D.O.O., KNEZA MISLAVA 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 3.970,00 eura
 
STOLOVI ZA STOLNI TENIS ZA POTREBE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA, klasa: 406-05/23-003/4723
Tvrtka: GHIA SPORT D.O.O., INDUSTRIJSKA ULICA 31, 52000 PAZIN
Cijena ponude (bez PDV-a): 5.700,00 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji