clanak False

Održani tematski sastanci sa gradskim uredima o ITU projektima

12.12.2016.
Nakon održanih sastanaka sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave (JLS) Urbane aglomeracije Zagreb, prošlog tjedna su održani i tematski sastanci sa Gradskim uredima na kojima se raspravljalo o spremnosti projekata koji bi potencijalno mogli biti sufinancirani iz ITU mehanizma.

Svrha tematskih sastanaka je bolje razumijevanje samog mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja kao i što kvalitetnija priprema projekata ali i koordinacija projekata Grada Zagreba i ostalih JLS Urbane aglomeracije Zagreb.

Vijesti