clanak False

"SENIOR AKTIV - Program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zagreba"

14.09.2020.
Nositelj: Matica umirovljenika Hrvatske

Partner/i: Grad Zagreb i Institut za razvoj tržišta rada

Naziv poziva: "Pridruži se - Aktivni u mirovini" Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika (UP.04.2.1.09), koji se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Cilj projekta: jačanje kapaciteta Matice umirovljenika Hrvatske kao krovne umirovljeničke organizacije te županijskih ogranaka Matice za osmišljavanje, unaprjeđenje i provedbu programa aktivnog starenja i međugeneracijskih programa kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika na području Grada Zagreba i Republike Hrvatske te razvoj i implementacija programa podrške umirovljenicima pri ponovnoj aktivaciji na tržištu rada kao socijalna inovacija koja će povećati socijalnu uključenost i prevenirati siromaštvo umirovljeničke populacije

Ukupna vrijednost projekta: 1.838.122,44 HRK (100% bespovratna sredstva)

Početak provedbe projekta: 1.6.2020.

Trajanje Projekta: 24 mjeseca
 
Ostvareni rezultati Projekta: 
  1. Razvijeni i provedeni lokalni programi u području aktivnog starenja i povećana kvaliteta života umirovljenika (početni i napredni informatički tečaj; tečaj engleskog jezika; pravno savjetovalište; predavanja i radionice iz područja zdravstvene skrbi; kreativne radionice crtanja, slikanja, kreativnog pisanja; eko radionica; književne tribine…);
  2. Razvijeni alati za ponovnu aktivaciju umirovljenika na tržištu kao socijalnu inovaciju u radu s umirovljenicima koju provodi organizacija civilnog društva (provedena istraživanja potreba poslodavaca i umirovljenika, izrađena on-line platforma za zapošljavanje umirovljenika…);
  3. Promocija i podizanje svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika (organizirani sportski susreti Matice umirovljenika Hrvatske, organizirano nacionalno natjecanje umirovljeničkih zborova, provedene edukacije);
  4. Razvijeni i provedeni programi međugeneracijske suradnje;
  5. Razvijena i provedena istraživanja o povećanju kvalitete života umirovljenika.
U okviru projekta SENIOR AKTIV - program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zagreba provođene su razne aktivnosti usmjerene povećanju kvalitete života i smanjenju socijalne isključenosti umirovljenika na području Zagreba.

Dodatne informacije o provedenim projektnim aktivnostima moguće je pronaći i na Facebook stranicu Matice umirovljenika Hrvatske: 
https://www.facebook.com/maticaumirovljenikahrvatske/