clanak False

Konferencija Civilna zaštita i sigurnost gradova (SIGG)

03.04.2023.
Predstavnice Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost sudjelovale su u radu na konferenciji „Civilna zaštita i sigurnost gradova“ koja se održala 30. i 31. 03. 2023. u Puli.
Pomoćnica pročelnika dr. sc. Ivana Krišto održala je predavanje o procesu izrade Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba i sudjelovala na Godišnjoj skupštini Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, dok je Kristina Martinović, voditeljica Odjela za sigurnost i prevenciju, bila panelistica na okruglom stolu: Urbana sigurnost, vijeća za prevenciju i projekti za sigurnije gradove.
Konferenciji je prisustvovalo više od 120 sudionika; uglednih stručnjaka za urbanu sigurnost, civilnu zaštitu, tehničku i IT zaštitu, komunikacije i druge tehnologije. Razgovaralo se o izazovima povezanim s lokalnom i nacionalnom sigurnosti, smanjenju rizika od katastrofa i ugroza, kriznom upravljanju prilikom katastrofa, s posebnim osvrtom na požare, poplave i potrese.
 
Više o konferenciji na poveznici:
https://zastita.info/hr/konferencije/sigg-2023/o-konferenciji-sigg-2023/

Aktualnosti