clanak False

Zaključci stručnog skupa na temu ''Civilna zaštita i klimatske promjene''

22.03.2023.
Područni ured civilne zaštite Zagreb, Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i Grad Zagreb, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost organizirali su 03. ožujka 2023. stručni skup na temu ''Civilna zaštita i klimatske promjene''.

Ozren Ilijaš iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost prezentirao je Planske dokumente civilne zaštite Grada Zagreba, koji se kroz dijelove iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba osvrnuo na temu poplava, klizišta te na utjecaj klimatskih promjena. Na kraju izlaganja zaključuje kako je bitno znati na koji način će se manifestirati posljedice klimatskih promjena, potrebu definiranja  zadaća Stožera civilne zaštite Grada Zagreba ovisno o vrsti prijetnje te provedbe specijalizacije među članovima Stožera.

Temu klizišta predstavili su dr.sc. Sanja Bernat Gazibara i dr. sc. Martin Krkač s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prisutnima su objasnili vrste klizišta, načine klizanja tla i odredili glavne inicijatore klizanja tla. Ustvrdili su kako je podsljemenska zona u Gradu Zagrebu najviše ugrožena, kako su za to područje karakteristična manja klizišta te konstatirali kako bi bilo razborito koristiti kreirane karte klizišta prilikom donošenja novog Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba.

Temu bujičnih poplava i retencija prezentirao je Tomislav Gazić iz Hrvatskih voda. Uvodno je naveo uzročnike poplava i klimatske trendove koji utječu na rizik od poplava. U pogledu smanjivanja rizika i opasnosti od poplava naveo je nužnost evidentiranja opsega utjecaja klimatskih promjena za vodni režim. Zaključno se osvrnuo na činjenicu kako je pokrivenost zagrebačkih potoka retencijama na 80%, a krajnji cilj je retencijama osigurati sve potoke u Gradu Zagrebu.

O djelovanju klimatskih promjena s aspekta meteorologije i hidrologije je govorila dr.sc. Tatjana Vujnović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. U pogledu klimatskih promjena, ukazala je na značajan porast temperature u svim sezonama, a najviše ljeti u središnjem dijelu Republike Hrvatske. Što se tiče oborina, jako je slabo izražen neki specifični trend na godišnjoj razini, ali postoje značajne razlike po sezonama. U pogledu bujičnih poplava u Gradu Zagrebu upozorila je na smanjenje propusnih površina zbog urbanizacije, problem mješovitog tipa kanalizacije te na Medvednicu u zaleđu kao izvor bujičnih poplava.

O sustavima ranog uzbunjivanja govorio je g. Davor Spevec iz Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova. Prezentirao je projekt modernizacije kojim će se provesti aktivnosti analize postojećeg stanja, projektiranja, nabave i implementacije nove opreme za sustav javnog uzbunjivanja. Također je napomenuo kako se radi na razvoju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama u suradnji sa mobilnim operatorima te HAKOM-om i AZOP-om.

 
PROGRAM STRUČNOG SKUPA "CIVILNA ZAŠTITA I KLIMATSKE PROMJENE"
9:00 – 09:45 REGISTRACIJA SUDIONIKA
9:45 – 10:00 PLANSKI DOKUMENTI CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA
Ozren Ilijaš, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnosti
10:00 – 10:20 KLIZIŠTA
dr.sc. Sanja Bernat Gazibara, mag. ing. geol., Rudarsko-geološki-naftni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu
10:20 – 10:40 BUJIČNE POPLAVE I RETENCIJE
Tomislav Gazić, Hrvatske vode
10:40 – 11:00 DJELOVANJE KLIMATSKIH PROMJENA S ASPEKTA
METEROLOGIJE I HIDROLOGIJE

dr.sc. Tatjana Vujović, Državni hidrometeorološki zavod
11:00 – 11:20 SUSTAV RANOG UPOZORAVANJA
Davor Spevec, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor 112
11:20 - 12:00 PAUZA
12:00 - 12:45 RASPRAVA
12:45 - 13:00 ZAKLJUČCI I ZATVARANJE SKUPA