clanak False

Vježba "Blato 2015"

12.09.2015.

Danas se na lokaciji Sveučilišne bolnice Zagreb u Blatu održala vježba „Blato 2015“. Na vježbi je sudjelovalo 720  pripadnika civilne zaštite, profesionalaca i dobrovoljaca, i to:
13 USAR (Urban Search and Rescue) timova postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba za spašavanje iz ruševina, dvije postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (Gradske četvrti Novi Zagreb – istok i Novi Zagreb – zapad), vodiči potražnih pasa (članovi  udruga HUOPP – Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa i  KOSSP – Klub za obuku službenih i sportskih pasa „Zagreb“), Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Zagreb (HGSS - stanica Zagreb), Zagrebački speleološki savez, Zagrebački radioamaterski savez – ZARS, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba kao, nositelji građevinske mehanizacije, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka, tvrtka Odašiljači i veze d.o.o., Državna uprava za zaštitu i spašavanje i Ured za upravljanje u hitnim situacijama.
Organizator vježbe je Ured za upravljanje u hitnim situacijama.
Tema vježbe je zajedničko djelovanje profesionalnih i dobrovoljnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba nakon razornog potresa i uspostava alternativnih sustava komunikacijskih veza na području Zagreba.
Vježba traje 36 sati, od subote 12. 9. 2015. u 8:00 do nedjelje 13. 9. 2015. u 18:00 sati.
Prema scenariju vježbe stanje u gradu nakon razornog potresa nalaže potrebu djelovanja snaga civilne zaštite Grada Zagreba specijaliziranih za spašavanje iz ruševina - USAR timova, koji se na lokaciji djelomično srušene Sveučilišne bolnice suočavaju s velikim izazovima i prijetnjama, a koje mogu biti uspješno riješene samo koordiniranim djelovanjem cjelokupnog sustava civilne zaštite.
Glavni cilj vježbe je provjera koordinacije linija zapovijedanja, koordinacije rada različitih snaga sustava civilne zaštite, usklađenosti istovremenog djelovanja više USAR timova, usklađenost djelovanja postrojbi civilne zaštite opće namjene i USAR timova, te provjera alternativnih načina uspostave komunikacije u slučaju nemogućnosti ostvarivanja komunikacije opremom koju snage civilne zaštite koriste u svom redovitom radu. Osim navedenog, cilj vježbe je predstavljanje javnosti znanja i vještine snaga civilne zaštite, kompleksnost i odgovornost njihovog djelovanja te prezentirati specifičnosti urbanog spašavanja. Ujedno, na vježbi će se polagati ispit za certifikat SD2 za voditelja USAR tima.
Konkretne zadaće sudionika na vježbi:
• Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Zagreba rukovodi mobiliziranim postrojbama civilne zaštite Grada Zagreba za spašavanje iz ruševina i civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (Gradske četvrti Novi Zagreb – istok i Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad),  te ih po okupljanju na zbornim mjestima upućuje na lokaciju „Sveučilišna bolnica“. Upućuje poziv građevinskoj tvrtki zaduženoj za čišćenje koridora.
•           Građevinska tvrtka zadužena za čišćenje koridora građevinskom mehanizacijom uklanja prepreke te omogućava nesmetan prolaz snaga civilne zaštite do mjesta intervencije.
• Operativno zapovjedništvo na mjestu intervencije koordinira svim snagama civilne zaštite.
• Timovi civilne zaštite Grada Zagreba za spašavanje iz ruševina (USAR timovi) pretražuju teren i izvlače unesrećene.
• Modul HGSS – stanica Zagreb izvodi spašavanje s visina.
• Speleološki modul USAR tima izvlači unesrećene osobe uz pomoć speleoloških i drugih tehnika iz urušenih podrumskih prostorija.
• Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba podižu šatore za zbrinjavanje i zaklanjanje ozlijeđenih građana i pripadnika snaga zaštite i spašavanja, pružaju potporu ostalim snagama zaštite i spašavanja na mjestu intervencije.
• Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba provodi trijažu i zbrinjava ozlijeđene, uspostavlja prostor za prihvat ozlijeđenih i smrtno stradalih osoba.
• Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb vodi evidenciju unesrećenih, ozlijeđenih i smrtno stradalih osoba te pruža psihološku i logističku potporu.
• Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba pruža potporu USAR timovima.
• Vodiči potražnih pasa pretražuju mjesto intervencije kako bi locirali unesrećene i ozlijeđene osobe zatrpane pod ruševinama.
• Radioamateri uspostavljaju radio komunikacijsku vezu između zbornih mjesta snaga civilne zaštite, Zapovjedništva civilne zaštite Grada Zagreba i snaga civilne zaštite na terenu.
• Odašiljači i veze pružaju tehničku potporu pri uspostavljanju radio komunikacijske infrastrukture snagama civilne zaštite na mjestu intervencije.
• Ured za upravljanje u hitnim situacijama koordinira svim snagama civilne zaštite na području grada Zagreba, pruža stručnu i administrativnu podršku Zapovjedništvu civilne zaštite Grada Zagreba te informira javnost.

Aktualnosti