clanak False

Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo

01.01.2022.
Sjedište: Zagreb, Draškovićeva 25
E-mail: kultura@zagreb.hr

PROČELNICA: Jasna Tomažić, dipl.ekonomistica, privremeno, od 1. siječnja 2022., obavlja poslove i zadatke pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najdulje 6 mjeseci.

POMOĆNICI PROČELNIKA:
Laura Topolovšek
Tel: 460-3460, faks: 460-3322
E-mail: laura.topolovsek@zagreb.hr

Jasna Tomažić
Tel: 460-3321, faks: 460-3322
E-mail: jasna.tomazic@zagreb.hr

Nikola Stojadinović
Tel: 460-3318, faks: 460-3322
E-mail: nikola.stojadinovic@zagreb.hr

Vesna Šimić
Tel: 616-6227, faks: 610-596
E-mail: vesna.simic@zagreb.hr

Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, arhivske i drugih djelatnosti u kulturi, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, poslove razvoja civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo 1.1.2022. preuzima sve poslove Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.