clanak False

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ SF.3.4.11.01.

23.08.2023.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“SF.3.4.11.01. 

Sažetak: U okviru Poziva financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

Opći cilj: Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

Specifični cilj: Pružanje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Ciljne skupine:
  • Osobe starije od 65 godina (65 i više godina)
  • Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina)

Prihvatljivi prijavitelji:
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • neprofitne organizacije koje imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti
  • ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom

Prihvatljivi partneri:
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • neprofitne organizacije koje imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti
  • ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom

Trajanje projekta: najmanje 30 mjeseci, a najviše 36 mjeseci.

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 EUR
ESF+ sufinanciranje (85%): 85.000.000,00 EUR
Nacionalno sufinanciranje (15%): 15.000.000,00 EUR

Sufinanciranje projekata: Intenzitet potpore (udio bespovratnih sredstava) po pojedinom projektnom prijedlogu može iznositi 100% prihvatljivih troškova. U okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga ne očekuje se sufinanciranje od strane Prijavitelja.

Status: Poziv je otvoren od 21.08.2023. do 31.12.2024.
Datum početka podnošenja projektnih prijedloga: 11.09.2023.
Projektni prijedlozi podnose se isključivo poštom.

Više informacija o Pozivu, kao i dokumenti potrebni za prijavu dostupni su na poveznici.
 
 

Vijesti i aktualnosti