clanak False

Objavljen Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2024. godinu

08.12.2023.
Europska komisija objavila je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2024. godinu.

Aktivnosti programa Europskih snaga solidarnosti koje će putem Poziva biti zastupljene su volonterski projekti, volonterski timovi u područjima visokog prioriteta, oznake kvalitete za volonterske aktivnosti u području solidarnosti, oznake kvalitete za volontiranje u području humanitarne pomoći te volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć.

Rokovi za podnošenje prijava su podijeljeni u dvije skupine:
1. Agencija za mobilnost i programe EU zaprima prijave za decentralizirane aktivnosti koje obuhvaćaju volonterske projekte koji se mogu prijaviti do 20. veljače 2024. i projekte solidarnosti koji se mogu prijaviti do 20. veljače i 1. listopada 2024. godine.
Dostupan indikativni proračun za Republiku Hrvatsku za projekte u okviru decentralizirane aktivnosti iznosi 1.416.574,00 EUR za volonterske projekte i 181.699,00 EUR za projekte solidarnosti.
2. Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) zaprima prijave za centralizirane aktivnosti – volonterske timove u područjima visokog prioriteta do 8. veljače 2024. godine i volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć do 16. travnja 2024. godine, dok se prijave za oznaku kvalitete mogu dostaviti bilo kada.

Vodič kroz Europske snage solidarnosti za 2024. godinu je sastavni dio poziva na podnošenje prijedloga, koji je dostupan na https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/sadrzaj/podrska/prirucnici-i-publikacije/, a sve dodatne informacije potrebne za prijavu nalaze se na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti. 

Vijesti i aktualnosti