clanak False

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021.–2027. objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga

06.04.2023.
Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021.–2027. objavio je dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga koji su namijenjeni za Standard projekte:
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 1. i Prioritet 3.
Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija (Specifični cilj 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i Specifični cilj 2.7 Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja).
Prioritet 3. Dostupna i povezana regija (Specifični cilj 6.2 Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama).
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 2.
Prioritet 2. Otporna i održiva regija (Specifični cilj 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.
 
Prvi rok za dostavu projektnih prijedloga otvoren je do:
 
24. svibnja 2023. u 12:00 sati (CET) za Prioritete 1. i 3.
21. lipnja 2023. u 12:00 sati (CET) za Prioritet 2.
 
Trajanje projekata: do 30 mjeseci za Prioritete 1. i 2., do 24 mjeseci za Prioritet 3.
 
Vrijednost projekata: od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR za Prioritete 1. i 2., te od 0,2 milijuna eura EFRR do 1,0 milijuna eura EFRR za Prioritet 3.
 
Ukupna financijska alokacija za objavljene Pozive iznosi oko 18,3 milijuna eura iz EFRR, uz stopu sufinanciranja od 80%.
 
Detaljnije informacije o Programu, Pozivima i natječajnoj dokumentaciji možete pronaći službenoj programskoj stranici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/.
 
 

Vijesti i aktualnosti