clanak False

Podjela besplatnih ZG vrećica za MO Hrelić i Jakuševec

20.09.2022.
Za kućanstva s područja mjesnih odbora Hrelić i Jakuševec ovaj vikend dijele se besplatne ZG vrećice za razdoblje od sljedećih 6 mjeseci. Razlog je blizina odlagališta otpada Prudinec-Jakuševec, što utječe na kvalitetu života ljudi iz tog područja, zbog čega su stanovnici tih naselja već niz godina oslobođeni obveze plaćanja usluge odvoza otpada, do zatvaranja spomenutog odlagališta. 
 
Vrećice će se dijeliti radi usklađivanja s novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. 
 
Građani će moći preuzeti 100 besplatnih vrećica (4 x 20 L / tjedno za svako kućanstvo, odnosno 10 paketa s po 10 vrećica za miješani komunalni otpad) na 4 lokacije tijekom vikenda od 8 do 13 sati:
  
Subota, 24.9.2022.: 
Karla Metikoša 2, sjeverna strana zgrade uz Hrvatsku lutriju 
MO Hrelić, Sv Mateja 93
  
Nedjelja, 25.9.2022.:
MO (DVD) Jakuševec
  
Vrećice se dijele uz predočenje računa Zagrebačkog holdinga izdanog na adresu unutar MO Hrelić ili Jakuševec i uz osobnu iskaznicu koja odgovara podatcima s računa. Vrećice se dijele za kućanstvo na koje glasi račun. Vrećice će biti moguće i naknadno preuzeti u poslovnici Zagrebačkog Holdinga na adresi Ulica grada Vukovara 41.

Gradske vijesti - 2022.