clanak False

Prevencija i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti u Gradu Zagrebu

30.11.2017.
Akcijski plan Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje od 2014. do 2017.  provedbeni je plan sukladan ciljevima i mjerama Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2017.  godine.
 
Akcijski plan suzbijanja štetne uporabe alkohola u Gradu Zagrebu za razoblje 2013.-2016.  godine provedbeni je plan sukladan ciljevima i mjerama Nacionalne strategije za sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja za razdoblje od 2011. do 2016. 

Vidi izvještaj!
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/home?godina=2017&broj=060


http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/home?godina=2014&broj=2

 

ARHIVA