clanak False

Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016.

19.04.2017.

Vlada Republike Hrvatske u veljači 2011. godine donijela je Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. uzimajući u obzir da je borba protiv nasilja u obitelji i unapređenje kvalitete života žrtava nasilja dugoročan proces koji zahtjeva međusobnu suradnju svih nadležnih tijela. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave označene su u Nacionalnoj strategiji kao nositelji i/ili sunositelji pojedinih mjera te su dužne izraditi propise za provedbu mjera iz svoje nadležnosti i uvrstiti ih u svoje godišnje planove i proračune.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zagrebačku strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/11). Pravni okvir Zagrebačke strategije čini Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016., a mjere Zagrebačke strategije nastojale su se uskladiti i s Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. (Narodne novine 88/11) te Konvencijom Vijeća Europe o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.

Provedba Zagrebačke strategije jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010. (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/08) ukazala je na važnost daljnje provedbe zbrinjavanja i potpore žrtvama nasilja u obitelji, osiguranja kontinuirane financijske podrške skloništima i savjetovalištima za žrtve obiteljskog nasilja, mjera prevencije, informiranja i senzibilizacije javnosti te međuresornu suradnju na ovom području.

 

Sukladno navedenome ciljevi Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. su:

  • osiguranje uvjeta za zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji
  • poticanje zapošljavanja žrtava nasilja u obitelji i njihovo uključivanje u društvo
  • osiguranje različitih oblika potpore žrtvama nasilja u obitelji kroz psihosocijalnu pomoć, savjetovanje, dežurne SOS linije i druge servise namijenjene žrtvama
  • zaštita posebno osjetljivih skupina žrtava nasilja u obitelji i to prvenstveno osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi
  • unapređivanje međuresorne suradnje 
  • osiguranje kontinuirane izobrazbe stručnjaka
  • provođenje mjera informiranja i senzibilizacije javnosti te prevencije nasilja u obitelji.