clanak False

Blok Badel

22.09.2021.
Pablo Pita Architects, prvonagrađeni rad na javnom natječaju 2012. godine.

Blok Badel (Vlaška - Šubićeva - Martićeva - Derenčinova) jedini je blok u ovom dijelu grada koji nije dovršen i nema jasno određenu urbanu strukturu i namjenu, a Razvojnom strategijom Grada Zagreba do 2020. godine definiran je kao jedan od petnaest strateških gradskih projekata (poglavlje 6.3. Strateški gradski projekti, redni broj 1). Cilj predmetnog gradskog projekta je učiniti prostor bloka novim čimbenikom identiteta ovog dijela grada i središtem odvijanja najznačajnijih poslovnih, turističko-ugostiteljskih i kulturno-umjetničkih događanja te mjestom za kvalitetan život njegovih današnjih i budućih stanovnika. Dovršenje Bloka Badel uključuje uklanjanje dijela zgrada i novu izgradnju sa stambenom, poslovnom, javnom i društvenom namjenom te obnovu i iznalaženje nove namjene za zgradu tvornice pjenice.
Za Blok Badel potrebno je izraditi urbanistički plan uređenja unutar kojeg će se ispitati mogućnosti i uvjeti prenamjene postojeće izgradnje, pojedinačno preventivno zaštićenih i drugih vrijednih građevina nekadašanje tvornice u prostore kulturne namjene i javnog korištenja na temelju predloženih mjera zaštite nadležnog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, a za isti je kao osnovu potrebno izraditi konzervatorsku dokumentaciju.

FAZE PROVEDBE

I. Provedba javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja

- Rezultati javnog anketnog urbanističko-arhitektonskog natječaja, 2012.

II. Odluka o realizaciji gradskog projekta
- Odluka o realizaciji gradskog projekta Blok Badel (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/2018)

III. Analiza potreba i opcija revitalizacije
- Prostorna analiza Bloka Badel, studeni 2019.
- Urban Regeneration Mix, Javni i društveni sadržaji u Bloku Badel, Izvještaj o sociološkoj analizi i participativnim aktivnostima unutar Bloka Badel, dr.sc. Jana Vukić, siječanj 2020.
- Studija predizvodljivosti s analizom opcija za Blok Badel, Krutak d.o.o., srpanj 2020.

IV. Urbanistički plan uređenje
- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Vlaška - Šubićeva - Martićeva - Derenčinova (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/2020)