clanak False

Potok Črnomerec

22.09.2021.
Potok Črnomerec jedan je od rijetkih zagrebačkih potoka čije korito je još uvijek otvoreno te dio je identiteta zagrebačkih kvartova kroz koje prolazi. Uzevši u obzir suvremene tendencije održivog razvoja gradova važan je linearni element plave i zelene infrastrukture grada Zagreba koji povezuje dva glavna prirodna elementa grada - Medvednicu i Savu. Na predmetnom području trenutno nedostaje kvalitetnih javnih i društvenih sadržaja, a karakterizira ga i relativna neodržavanost i neiskorištenost zona zelene infrastrukture, kao i nedostatak biciklističke infrastrukture, osim na pojedinim kratkim dionicama.

Izradom glavnog projekta se predviđa uređenje okoliša s javnim i društvenim sadržajima, izgradnja i uređenje pješačkih i biciklističkih staza, te regulacija već postojećeg motornog prometa u svim potrebnim dijelovima obuhvata lokacije.

FAZE PROVEDBE

I. Idejna faza

- Prostorna analiza potoka Črnomerec, rujan 2018.
Studija Bicycle boulevard Črnomerec, O.2012 i POOL, veljača 2018.
Idejno rješenje uređenja koridora / Prometni elaborat, Elipsa SZ d.o.o., veljača 2020.
- Prezentacija: potok Črnomerec

II. Krajobrazna studija potoka

III. Glavni projekt